2015/2016. tanév Hit- és erkölcstan oktatás

biblia

Tisztelt Szülők!

Az új köznevelési törvény felmenő rendszerben vezette be a kötelezően választható hit-és erkölcstan illetve az erkölcstan oktatását. A szülőknek minden tanév elején nyilatkozniuk kell arról, hogy gyermekük mely oktatási formában vegyen részt. Nyilatkozat tartalma tanév közben nem változtatható.
A belépő évfolyamok (leendő 1. és 5. osztályosok), valamint az eddig is hitoktatásban résztvevők a nyomtatványt kézhez kapták.
Azok a (leendő 2. és 3., valamint 6. és 7. évfolyamosok), akik még szeretnének bekapcsolódni a hittanoktatásba az alábbi nyomtatvány kitöltésével és leadásával tehetik meg április 30-ig. Ha a szülő nem tesz nyilatkozatot, az iskola a tanuló számára erkölcstanoktatást szervez.

(A nyomtatvány letölthető, valamint az osztályfőnököktől kérhető.)

hittan_nyilatkozat_20152016.pdf

Tisztelettel:
Kundra Lászlóné