Iskolakezdés

iskolakezdes

– PÓTVIZSGA –
2015. augusztus 26. szerda 8:00 óra

– NAPKÖZI ÉS MENZA BEFIZETÉSE –
Befizetés augusztus 18-19-én 9-16 óráig
Pótbefizetés augusztus 31-én 8-12 óráig
• teljes szeptember havi napközi: 22 x 432 Ft = 9.505 Ft
• teljes szeptember havi menza: 22 x 263 Ft = 5.785 Ft
A napközibe való jelentkezési lapok kitöltésére a befizetéskor kerül sor.

Csak érvényes gyermekvédelmi támogatási határozattal tudjuk az ingyenességet biztosítani. 1. osztályosoknak az 50%-os támogatottság megszerzéséhez (3 vagy több gyermek) augusztus 12-én az ügyeleti napon kérjük a családi pótlékot igénylő TAJ számát behozni.

– A TANKÖNYVEK KIOSZTÁSA –
2015. augusztus 31-én hétfőn 9-15 óra között az iskola aulájában.

• 1. 2. és 3. osztályosok számára a tankönyvek ingyenesek.
• Fizetős csomagok esetén a számlát és a csekket a tankönyvek átvételekor kapják kézhez, a befizetési határidő 2015. szeptember 15.
• A tankönyvek átvételére csak a szülő jogosult, mivel átvételi elismervény aláírása kötelező.
• Akadályoztatás esetén vegye fel a kapcsolatot az osztályfőnökkel.
• Tartós könyvek kiosztására a tanítás megkezdése után kerül sor.

– AZ ÉNEKKAROSOKAT próbára várjuk –
2015. augusztus 27-én csütörtökön 11:00-11:45órakor
2015. augusztus 28-án pénteken 11:00-11:45órakor

– TANÉVNYITÓ ÜNNEPÉLY –
2015. augusztus 31-én hétfőn 17:00 órakor az iskola tornatermében.
Ünnepi megjelenés (fehér felső, sötét szoknya vagy nadrág) kötelező!
Az ünnepély pontosan kezdődik. Kérjük, időben érkezzenek!

ELSŐ TANÍTÁSI NAP 2015. szeptember 1. kedd
Tanítás külön órarend szerint rövidített tanrendben történik, ebéd, napközi lesz.
Az 1. osztályosok szülői értekezlete 2015. szeptember 1-jén
16 órakor lesz.
A FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE: a honlapon, a dokumentumtárban megtalálható.

Kundra Lászlóné igazgató