Magyar Kultúra Napja

2016magyarkulturanapja

A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére, hogy – a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnusz megírását.
Az évfordulóval kapcsolatos rendezvények alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket.
Iskolánk is megemlékezett legfontosabb kincsünkről, a magyar kultúráról, az 5.a. és 5.b. osztály színes műsorával.

KÉPEK

Wolf Györgyné és Gere Szilvia – 5.a. és 5.b. osztályfőnökei