augusztus 2016

Első nap az iskolában

iskolakezdes

2016. szeptember 1. csütörtök

  •  1-2. osztályosok 11 órakor elvihetők
  •  3-8. osztályosok 11:40-kor mehetnek haza
  •  Felügyeletet 16 óráig biztosítunk
  •  Csütörtökön és pénteken is hideg csomagot kapnak az étkezést befizetők
  •  Bizonyítványt a tanulók az első napon hozzák magukkal

Tanévkezdés

tanevkezdes

PÓTVIZSGA
2016. augusztus 19. péntek 8:00 óra

NAPKÖZI ÉS MENZA BEFIZETÉSE
Befizetés augusztus 22-23-án 9-16 óráig
Pótbefizetés augusztus 29-én 8-12 óráig
• teljes szeptember havi napközi: 22 x 488 Ft = 10.735 Ft
• teljes szeptember havi menza: 22 x 305 Ft = 6.710 Ft
A napközibe való jelentkezési lapok kitöltésére a befizetéskor kerül sor.
Csak érvényes gyermekvédelmi támogatási határozattal tudjuk az ingyenességet biztosítani. Az 50%-os támogatottság megszerzéséhez (3 vagy több gyermek, tartósan beteg) kérjük az igazolásokat a befizetéskor bemutatni.

TANKÖNYVEK KIOSZTÁSA
2016. augusztus 29-én hétfőn 9-15 óra között az iskola aulájában.

  • Alsósok számára a tankönyvek ingyenesek.
  • Fizetős csomagok esetén a csekket a tankönyvek átvételekor kapják kézhez, a befizetési határidő 2016. szeptember 15.
  • A tankönyvek átvételére csak a szülő vagy a tanuló jogosult, mivel átvételi elismervény aláírása kötelező.
  • Akadályoztatás esetén vegye fel a kapcsolatot az osztályfőnökkel.
  • Tartós könyvek kiosztására a tanítás megkezdése után kerül sor.

AZ ÉNEKKAROSOKAT ÉS AZ ELSŐSÖKET próbára várjuk
2016. augusztus 29-én hétfőn 10:00-10:30 óráig
2016. augusztus 31-én szerdán 10:00-10:30 óráig

TANÉVNYITÓ ÜNNEPÉLY
2016. augusztus 31-én szerdán 17:00 órakor az iskola tornatermében.
Ünnepi megjelenés (fehér felső, sötét szoknya vagy nadrág) kötelező!
Az ünnepély pontosan kezdődik. Kérjük, időben érkezzenek!

ELSŐ TANÍTÁSI NAP
2016. szeptember 1. csütörtök
Tanítás külön órarend szerint rövidített tanrendben történik, ebéd, napközi lesz.
Az 1. osztályosok szülői értekezlete
2016. szeptember 1-jén 16 órakor lesz.
A FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE: a honlapon, a dokumentumtárban megtalálható.