február 2017

Március havi programjaink

A 7.a osztály véleménye a Valentin napi buliról

A Valentin napi buliban az osztályok műsora és a büfé tetszett a legjobban. Minden osztály műsora valamilyen módon egyedi volt. Például a miénk a viccességével nyerte el a közönség tetszését.

Rauf Réka

Nekem nagyon tetszett az, hogy az osztályok ilyen érdekes és vicces produkciókat találtak ki. Különösen a 6.a , 6.b és a 7.a előadása nevettette meg a közönséget.

Pók Alexandra

A büfé is nagyon jó volt, finom sütik, szendvicsek voltak. A DJ nagyon jó számokat nyomott be.

Szalontai Dániel

Érdekes és jó volt a szerelemláda.

Angyal Szabolcs

KÉPEK

Itt jártak a nagycsoportos ovisok

Minden év februárjában nagy szeretettel várjuk iskolánkba a nagycsoportos óvodásokat. Egy délelőtt keretében együtt játszanak elsőseinkkel, majd megnézik, milyen is egy iskolai tanóra, melyben ők is aktívan részt vesznek. Így volt ez az idei évben is. Reméljük jól érezték magukat nálunk.
Elsős tanító nénik

Farsangoltunk

A Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola tanulói, érdekesebbnél érdekesebb jelmezekben, már az utolsó simításokat is elvégezve, teljes pompában gyülekeztek 2017. február 11-én, 15 órakor az iskola tornatermében, a farsangi bál alkalmából. A megnyitó után a bábosok előadását tekinthettük meg, felkészítőik Löttös Barbara és Szabó Laura vezetésével. Ezek után a jelmezes felvonulás következett, ahol minden korosztály megmutathatta ötletes jelmezét. A szokásokhoz híven, idén is vendégül láttuk az óvodásokat, jövendőbeli elsősöket, akik szintén részt vettek a felvonuláson és az ezt követő programokon.

A délután folytatásaként megnyílt a tánctér, valamint a büfében lehetett eltölteni az időt. Táncversenyt rendeztünk Nagy Noémi Katalin vezetésével, ahol a legügyesebb diákoknak cukorkát osztogattunk. A jó zenékről Szalavics Eszter, Koncz Magdolna és Czuczor Zsolt gondoskodott.

A zsűrinek nagyon nehéz dolga volt a legjobb jelmezek értékelésénél. Minden osztályban két első, két második és két harmadik helyezettet hirdettek ki. Ezek után bálkirályt és bálkirálynőt avattunk Góczán Barnabás 4.b és Rohonczi Réka 1.b osztályos tanulók személyében. A programot tombolahúzással zártuk, ahol értékes nyereményekkel gazdagodhattak a szerencsés diákok.

Végül, de nem utolsó sorban, ez úton szeretnénk megköszönni a szülőknek a tombola felajánlásokat, valamint a büfé finomságait. Tartalmas és szórakoztató délutánt tölthettünk együtt, ahol mindenki jól érezhette magát.

KÉPEK

Molnár Tünde 4.b osztályos tanító

Befizetés

 

Befizetés március hónapra:

2017. március 1-2.
8-10 és 14-16 óráig

Napközi:
100% – 10250,-Ft
50% – 5125,-Ft

Menza:
100% – 6405,-Ft
50% – 3190,-Ft

Napok száma márciusban: 21 nap.
Napközi: 488 Ft/nap
Menza: 305 Ft/nap

 

Leendő elsősök figyelem!

Tisztelt Szülők!

Családjuk fontos döntés előtt áll, hiszen gyermekük az általános iskola első osztályába készül. Választásukban szeretnénk segítséget nyújtani azzal, hogy iskolánk, a Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola meghívja Önöket az alábbi programokra:

Bemutató óra: 2017. február 28-án (kedden) 8:00 – 10:00 óráig.

Leendő első osztályos tanítók: Kissné Ságodi Gyöngyi és Molnár Tünde 4. osztályos bemutató óráját láthatják. Célunk, hogy betekintést nyerjenek iskolánk életébe, hangulatába.

Szülői értekezlet: 2017. február 28-án (kedden) 17:00 órakor.

Ugyanezen a napon szülői értekezletet tartunk a leendő első osztályosok szülei számára, ahol minden felmerülő kérdésre választ kaphatnak.

Beiratkozás: 2017. április elején, melyről külön értesítést küldünk.

Szükséges iratok (előreláthatólag):

  •  gyermek anyakönyvi kivonata
  • óvodai szakvélemény
  • gyermek lakcímkártyája
  • gyermek TAJ kártyája
  • szülői felügyeleti jog gyakorlásának igazolása (nyomtatványt a helyszínen kapnak)

Iskolahívogató foglalkozások:

2017. március 02. csütörtök  15:30 – 16:15

2017. március 09. csütörtök  15:30 – 16:15

2017. március 16. csütörtök  15:30 – 16:15

Mielőtt döntenének, nézzenek körül nálunk!

Iskolánkról, leendő elsőseink tanítóiról bővebben

Kundra Lászlóné igazgató

 

Magyar Kultúra Napja

Színvonalas műsorral emlékeztek meg az 5.b osztály tanulói e jeles napról.

KÉPEK

Szépíróink

FOLYTATJUK

Kedves Anyukák és Apukák!

Bár a közoktatási rendszer átalakításával a Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola oktatási szakmai irányítása mellett 2017. január 1-től immár az épületüzemeltetés feladatát is a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ látja el, gyermekeink iskolai nevelésének és oktatásának körülményei számunkra mit sem veszítettek fontosságukból, hiszen bennük látjuk Nagyvenyim jövőjét.
A képviselő-testület éppen ezen elvtől vezérelten döntött a korábbi kettőt követő harmadik új tanterem kialakítása mellett az iskolaépület két ütemben, több mint 100 millió Ft értékben megvalósítandó energetikai korszerűsítésére történő pályázat benyújtásáról. Döntöttünk arról is, hogy az első ütemben elvégzendő beruházás, mely a hőtermelő oldal korszerűsítését jelenti, a pályázati támogatottság esetleges hiányában, önerőből is elvégzendő feladat. Ezzel együtt meg kellett oldanunk a gyermekek iskolaépületen belül történő étkeztetését is.
Az elavult, kilyukadt, nem javítható állókazánok és bojlerek leszerelését követően így került sor a régi kazánház (a kevésbé kreatív szemlélő számára talán lehetetlennek tűnő) átalakításával, szigetelésével és felújításával, a folyosó falának megbontásával és új nyílászárók beépítésével az iskola új étkezőhelyiségének kialakítására.
A mintegy 25 millió Ft értékben megvalósított fejlesztés során az újonnan kialakított kicsiny kazánházban 3 db, a legmodernebb kondenzációs hőtermelő technikát képviselő fűtőberendezés, a melegítőkonyha, mosogatóhelyiség és a tornatermi öltözők melegvízellátásának biztosítására pedig indirekt fűtésű melegvíztároló került felszerelésre.
A beruházás második ütemében (pályázatunk támogatása esetén) az épülethatároló felületek szigetelése, valamint a régebbi nyílászárók cseréje stb. mellett a hőleadó oldal korszerűsítését terveztük megvalósítani. Ez a fűtési oldalon a vezetékrendszer és a radiátorok cseréjét, illetőleg a szabályozórendszer kialakítását jelenti, vízoldalon pedig lehetőséget a vizesblokkok mosdóinak melegvízzel történő ellátására. Pályázatunk jelenleg elbírálás alatt van, s mi nagyon bízunk a támogatás elnyerésében.

Karácsony előtt az iskolavezetés egy, az iskolai higiéniás viszonyok javítását és a gyermekek melegvízben történő kézmosását mielőbb lehetővé tévő elképzelésről, illetve ennek előmozdítását szolgáló adománygyűjtésről szóló szülői kezdeményezésről értesített.

Az önkormányzat természetesen tisztelettel és köszönettel fogad minden, az öngondoskodás irányába ható, és a feladatok közösségi összefogás útján történő megoldását célzó kezdeményezést.
Az iskolafenntartó és az önkormányzat között 2016 decemberében létrejött vagyonkezelési szerződés alapján, a Dunaújvárosi Tankerületi Központ munkatársaival egyetértésben, az államháztartáson kívülről érkező források átvételét szabályozó helyi rendeletünk alapján lehetséges (a beadott pályázattal ellentmondást nem keletkeztető és a már megvalósított fejlesztés garanciális feltételeit nem érintő módon) a mosdók melegvízzel történő ellátását célzó, a beérkezett adományokból finanszírozott beruházás.
Amennyiben a fentebb felvázolt szülői kezdeményezéssel egyetértenek, adományaikat – a cél megjelölésével – tisztelettel és köszönettel fogadjuk az önkormányzat

11736037-15361442

számú bankszámláján, vagy (csoportos) pénztári befizetéssel. A beérkezett adományokról hivatalos igazolást állítunk ki, a befolyt pénzből pedig az önkormányzat, mint az adomány ellenében vállalt kötelezettség, elvégezteti a szükséges tervezési és kivitelezési munkálatokat.
Az iskolai higiéniás feltételek javítását célzó szülői kezdeményezés és az adományozás körében érdeklődhetnek Szilas-László Orsolyánál (1.b osztály) személyesen, vagy telefonon a 06 30 4922410-es számon.

Vargáné Kaiser Katalin – polgármester

Február havi programjaink