Medvék téli álma

Vajon a medvék mit gondolnak? Hosszú lesz az idei tél?🐻

A néphagyomány szerint február 2-án, ha a téli álmából frissen ébredő medve kijön a barlangjából és a napos időnek köszönhetően meglátja az árnyékát, akkor megijed és visszabújik, így hosszúnak ígérkezik a tél. Azonban ha a medve felhős, borús időre ébred, akkor hamarosan beköszönthet a tavasz.

Medve mende-monda

F e b r u á r b a n,  m á s o d i k á n,
m e d v e k o m a   á s í t  t a l á n,
b a r l a n g j á b a n   f e l é b r e d,
á r n y é k á t ó l   m e g i j e d.
F o l y t a t j a  í g y  t é l i  á l m á t,
b e v a c k o l j a   n a g y   b u n d á j á t.
T a v a s z t   v á r v a   k u c k ó z i k,
J ó i d o b e n   k i b ú j i k.

Köszönjük, Hartyányi Edit magyar tanárnőnek, hogy ez alkalomból verset írt a gyerekeknek! 🙏🥰