április 2020

Matematika versenyek eredményei 2020.

https://www.facebook.com/nagyvenyimiskola/posts/3063812537040208

 

Tájékoztató levél szülőknek a 2020/2021-es tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás folyamatáról

Tájékoztató levél szülőknek a 2020/2021-es tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás folyamatáról(pdf)

Elsős tanító nénik bemutatkozása

Tankó Judit

2002-ben végeztem az ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai karán tanítóként ének-zene műveltségterülettel.

A karrierem kisze-kusza pályát futott be mire ideértem Nagyvenyimre a Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskolába 2017-ben. Megszerettem ezt az iskolát és a környéket, azóta itt is élek családommal és cicáimmal.

Sok-sok évet angol nyelvterületen Skóciában töltöttem miután diplomámat megkaptam, s tanulmányaimat ott folytattam tovább. 2011- ben Kodály módszertani képzésben vettem részt Edinburghban, 2013-ban angol nyelvtanári végzettséget szereztem szintén Edinburghban miközben óvónőként és tolmácsként dolgoztam. Később sikerült angol idegennyelv tanárként elhelyezkednem Stirlingben miközben aktívan óvónőként is folytattam a munkámat. Tanítóként a lakóhelyemen lévő helyi iskolában végül sikerült elhelyezkednem, s ekkor döntöttem úgy családommal, hogy ezt a pályát már inkább saját országunkban folytatom. Így kerültem haza, ebbe az iskolába, ahol azóta is tanítóként is és angol nyelvtanárként is sikeresen megálltam a helyem.
A művészet, a zene, a magyar és angol nyelv szeretete benne van minden órámban, munkámban. Pedagógiai munkásságomban nagy hangsúlyt fektetek egymás elfogadására, problémák békés megoldására, egymás megértésére. Jellemzi óráimat a vidám hangulat, észrevétlen tanulás és összetartásra törekvés.

A kis elsősöket nagy szeretettel várom, hogy bevezessem őket a tanulás örömeibe, a világ felfedezésébe, a betűk és számok birodalmába játékosan, dalolva, tisztelettel, kellően fegyelmezetten egymásra figyelve.

Kaposi Judit Mercédesz

Kaposi Judit Mercédesz vagyok, végzettségemet tekintve német nemzetiségi tanító. Diplomámat a Pécsi Tudományegyetemen szereztem, 2017-ben. Tudásomat kezdetben Dunaújvárosban, majd 2019 szeptemberétől a Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskolában kamatoztathattam.
Munkám során nagy hangsúlyt fektetek a gyermekek egyéni igényeinek megismerésére és azok figyelembevételére. Célom a tanuláshoz megfelelő légkör kialakítása, az élményszerű ismeretelsajátítás biztosítása és az, hogy minden gyermek megtalálja azt, amiben a legjobb, amiben kiteljesedhet.
Szabadidőmben szívesen tanulmányozom az állat-asszisztált pedagógiát, valamint a
Kutya-Vár oszlopos tagjaként tevékenykedem, ahol kutyaiskolai keretek között, különböző foglalkozásokon rendszeresen trenírozom saját kutyámat, Benit.
Jelenleg tanulmányaimat folytatom habilitációs kutyakiképzőként, hogy a szakma minden csínját-bínját megismerve minél eredményesebben végezhessek kutyával asszisztált foglalkozásokat gyerekek körében, hiszen úgy gondolom, nincs is hatékonyabb tanársegéd, mint egy négylábú barát.
Izgalommal és nagy szeretettel várom leendő elsőseimet, hogy együtt megkezdjük az élményekben gazdag tanulás folyamatát egy izgalmas közös utazást.

Tavaszi szünet iskolánkban

Tisztelt Szülők!
A tavaszi szünet iskolánkban :április 9-től április 16-áig tart.
Iskolánk pedagógusai az április 15-i és 16-i munkanapokat már ledolgozták 2 szeptemberi szombaton a Komplex Alapprogram képzése során.
Április 17-én pályaorientációs napot tartunk – játékos feladatokkal.
Kellemes Húsvéti ünnepeket, jó pihenést kívánunk!
A Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola dolgozói

Általános iskolai beiratkozás a 2020/2021-es tanévre

A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt az emberi erőforrások miniszterének 7/2020. (III. 25.) határozata a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozását a megszokottól eltérő rendkívüli módon szabályozza.

A határozat célja, hogy a járványhelyzet várható alakulására tekintettel az általános iskolai beiratkozások minél előbb és minél kevesebb személyes kontaktussal valósulhassanak meg. Emellett ugyanakkor biztosítja a szülők szabad intézményválasztását is.
A beiratkozás során az alábbi eljárásrend érvényes:

A Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola (2421 Nagyvenyim, Fő u. 16.) Nagyvenyim teljes közigazgatási területére kiterjedően a kötelező felvételt biztosító körzetes iskola.

Ha a szülőknek nincs ettől eltérő szándéka, a nagyvenyimi lakcímmel rendelkező gyermeket a Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola hivatalból felveszi

2020. április 6-tól április 24-ig

Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító iskolába szeretné gyermekét beíratni, hanem a Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskolába, akkor erre irányuló szándékának bejelentését – a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevének és címének megjelölésével, a gyermek adatainak közlésével

2020. április 6-ától április 24-ig iskolánkban teheti meg.

Beíratkozni az alábbi módokon lehet:
• telefonon (25/507-490)
• e-mailben (klain030096@gmail.com)
• KRÉTA-rendszerben: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap
(További segítséget a felhívás végén talál.)

A beíratáshoz a szükséges adatok a következők:

• A szülő-gondviselő neve, telefonszáma, e-mail címe
• A gyermek neve, születési helye és ideje, lakcíme, oktatási azonosítója, TAJ száma
• A gyermek édesanyjának leánykori neve
• Hány évig járt óvodába? Melyik tanítónőt szeretné gyermekének?
A szükséges adatok megadása után gyermekét rögzítjük az iskola digitális- KRÉTA rendszerében, majd a felvételről április 28-ig hivatalosan írásban értesítjük a szülőket.
A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a 2020/2021. tanítási év első napján kerül sor.
Felhívom szíves figyelmüket iskolánkban a Tavaszi Szünet 2020. 04.09-től 04.17-ig tart.
Kérem ezért a beíratást telefonon április 6. és 8-a között vagy április 20-24. között
8 órától 16 óráig tegyék meg.

A vészhelyzetre való tekintetettel az idei tanévben a leendő első osztályosok beíratásának második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:
• olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola.
• a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola.

Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni.

Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem adta be a jelentkezését más általános iskolába.

2020. május 15-e után a gyermek felvételéről szóló értesítésben az általános iskola felkéri a szülőt / törvényes képviselőt, hogy két héten belül nyilatkozzon arról, hogy gyermeke számára a hit- és erkölcstan tantárgyat vagy etika tantárgyat választja, valamint a hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén melyik egyház hit- és erkölcstan oktatását
kéri megszervezni.
Iskolánk hivatalból felveszi azon sajátos nevelési igényű tanulókat, akik számára a szakértői bizottság a Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskolát jelölte ki.

A Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola beiskolázási körzete Nagyvenyim nagyközség területe, ezért minden nagyvenyimi lakcímmel rendelkező tanulót köteles az iskola felvenni.

A Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola vezetősége,
Kaposi Judit és Tankó Judit tanítók

A rendkívüli helyzetre való tekintettel tanítóink bemutatkozó levelét feltettük az iskola honlapjára, ami már itt megtekinthető… >>

Útmutató az általános iskolai beiratkozás e-ügyintézéshez:
Az elektronikus űrlap kitöltésének a menete:
1. A tanuló személyes adatait a tanuló hivatalos okmányai alapján szükséges megadni. A tanuló oktatási azonosítója megegyezik az óvodai rendszerben regisztrált ún. OM (oktatási) azonosítóval.
2. A választott intézménynél az intézmény neve mező ún. önkitöltő-típusú mező, amely azt jelenti, hogy a szövegmező kitöltésekor az első három karakter megadásával a program megjeleníti a rendszerben tárolt, nevében az adott karaktersort tartalmazó intézményeket a keresés megkönnyítése és meggyorsítása érdekében. A választott tagozatot legördülő listából szükséges kiválasztani.
3. A kérelem indoklása nem kötelező, de ha a megjelölt kiiratkozási okot indokolni szeretnénk, akkor ebben a szabadon szerkeszthető szöveges beviteli ablakban tehetjük ezt meg.
4. A kérelmünkhöz a kötelezően csatolandó dokumentumokat mindig a megfelelő – gombra kattintva rögzítsük a rendszerben, amelyet Az e-Ügyintézés folyamataiban általánosan alkalmazott adatkezelési műveletek oldalon leírtak szerint tehetünk meg.
5. A kérelmünk előnézeti megtekintését és beküldését a rendszerbe szintén Az e-Ügyintézés folyamataiban általánosan alkalmazott adatkezelési műveletek oldalon leírtak szerint tehetjük meg.
Megszemélyesített ügyirat megtekintése
A beküldést követően a rendszer a kérelmünket automatikusan ügyiratszámmal és iktatószámmal látja el (ezt nevezzük megszemélyesített ügyiratnak), amely megtekinthető és pdf-formátumban letölthető a ‘Folyamatban lévő ügyek’-felületről.

Útmutató az általános iskolai beiratkozás e-ügyintézéshez:

Az elektronikus űrlap kitöltésének a menete:

  1. A tanuló személyes adatait a tanuló hivatalos okmányai alapján szükséges megadni. A tanuló oktatási azonosítója megegyezik az óvodai rendszerben regisztrált ún. OM (oktatási) azonosítóval.
  2. A választott intézménynél az intézmény neve mező ún. önkitöltő-típusú mező, amely azt jelenti, hogy a szövegmező kitöltésekor az első három karakter megadásával a program megjeleníti a rendszerben tárolt, nevében az adott karaktersort tartalmazó intézményeket a keresés megkönnyítése és meggyorsítása érdekében. A választott tagozatot legördülő listából szükséges kiválasztani.
  3. A kérelem indoklása nem kötelező, de ha a megjelölt kiiratkozási okot indokolni szeretnénk, akkor ebben a szabadon szerkeszthető szöveges beviteli ablakban tehetjük ezt meg.
  4. A kérelmünkhöz a kötelezően csatolandó dokumentumokat mindig a megfelelő – gombra kattintva rögzítsük a rendszerben, amelyet  Az e-Ügyintézés folyamataiban általánosan alkalmazott adatkezelési műveletek oldalon leírtak szerint tehetünk meg.
  5. A kérelmünk előnézeti megtekintését és beküldését a rendszerbe szintén
    Az e-Ügyintézés folyamataiban általánosan alkalmazott adatkezelési műveletek
    oldalon leírtak szerint tehetjük meg.