Tájékoztatás a 7. évfolyamos szülők részére

✉️❗

Tisztelt szülők!
Iskolánk az idei ( 2023/2024) tanévben pályázik az RRF-1.2.1-2021-2021-00001 ” Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára” elnevezésű projektre, melynek keretében országosan 140.000 notebook kerül kiosztásra. Első körben a 7. és 10. évfolyamon tanuló diákok igényelhetnek szüleiken/ törvényes képviselőiken keresztül IKT-eszközt.
Intézményünk a szülőket/törvényes képviselőket a notebook igénylésről tájékoztatta és minden, az adott intézményben bevált kommunikációs lehetőséget felhasznált a regisztráció menetének elősegítésére, tájékoztatásra.

Fazekas Zsoltné

intézményvezető