A magyar kultúra napja

Eme jeles napot 1989. január 22-e óta ünnepeljük annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban, ezen a napon befejezte a Himnusz kéziratának megírását. Ezzel az alkotás hivatalosan is nemzeti himnuszunkká lett.
A kifejezést értelmezve elmondhatjuk, hogy magyar kultúra minden olyan kultúra, amely bármely módon a magyar néphez köthető. A műveltség, történelmünk, hagyományaink, népdalkincsünk, népmeséink, népmondáink, szellemi alkotások sokasága, ékes városaink, kicsiny falvaink, mind-mind arról tanúskodnak, hogy magyarok vagyunk – magyar kultúrával.
Iskolánk január 22-én rövid műsorral ünnepelt, a Himnusz nyolc versszakának elszavalásával minden egyes tanulónk az esemény részesévé vált.