Havi aktuális

Védelem baleset esetére

Pannon Triatlon Klub felhívása

Tanévkezdéssel kapcsolatos információk

Kedves Szülők! Kedves Diákok!

A 2021/2022-es tanév első tanítási napja 2021.09.01. (szerda)

  1. óra: tanévnyitó ünnepség az udvaron (ünneplő ruha!)
  2. óra: tankönyvek kiosztása
  3. óra: balesetvédelmi oktatás

A tanévnyitó ünnepélyen szülő a kijelölt területen nézőként részt vehet.
Az iskolavezetés

Ebédbefizetés

NYILATKOZAT ISKOLAI ÉTKEZTETÉSHEZ 2021-2022 tanév

Napközis tábor

Az utolsó napközis tábori nap is élményekkel teli volt!🙂

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=nagyvenyimiskola&set=a.4325923764162406

 

Idegen nyelvi mérések 2021.

Idegen nyelvi mérés eredményei 2020-2021. eredmenyek

Madarak és fák napja

Madarak és fák napja alkalmából virágot ültettünk és madarat etettünk a 6.a osztállyal 🙂

 A vírushelyzerte való tekintettel, a szokásostól eltérő módon szerveződött a Zrínyi Ilona Matematikaverseny. Rendhagyó módon iskolánkban került lebonyolításra az első forduló, amelyen 4 tanuló képviselte iskolánkat. Nagyon szurkolunk Nekik, és várjuk az elért eredményt!
Büszkék vagyunk Rátok!

Gyászjelentés

Mély fájdalommal közöljük, Kissné Feth Mária iskolánk nyugdíjazott pedagógusa,  volt igazgatóhelyettese – biológia – rajz tanára elhunyt.
Kiemelkedő szaktudása, gyermekszeretete, nyugalma példa előttünk.
Őszinte részvétünk a családnak :
a Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola dolgozói

Beiratkozás a Kossuth Lajos Általános Iskolába 2021.

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét. 

Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap.

Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva. Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését egy másik iskolába.

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor. A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett. Ez a következőképpen alakul iskolánkban:

Gyermeke beíratását személyesen  is megteheti :

2021. április 15-én és 16-án 8 órától 15 óráig.

Kérjük a beiratkozáskor a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, lakcímkártyáját, taj kártyájat hozzá magával.

Kérjük egyeztessen időpontot a 06/25 507-490-es telefonszámon munkanapokon 8 órától 15 óráig.

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára a hit- és erkölcstan vagy az etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, a Dunaújvárosi Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

Nagyvenyim, 2021. 04. 08.             

                            Fazekas Zsoltné

intézményvezető

Március 8-tól digitális tanrend

Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!

Hazánkban 2021. március -8-tól
tantermen kívüli digitális munkarendben tanulnak az általános iskolások, így diákjaink a

KRÉTA felület digitális kollaborációs terén (DKT) órarend szerinti online
tanításban részesülnek.
Az oktatás a szokásos rend szerint 8.00 órakor kezdődik.
Mellékeltünk útmutatót a felületre való első a további óránkénti belépéshez.
Iskolánk e tanévben több alkalommal is használta már a DKT-t, használata egyszerű; iskolások is képesek kezelni a be- és kilépést.
Tisztelettel:

Fazekas Zsoltné

intézményvezető

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=46763846

DKT-Digitális-óra-Tanulóknak