Tanáraink, dolgozóink

Kundra Lászlóné:
igazgató
tanár:
-gyógypedagógus
tanító:
– népművelő
közoktatási vezető
Wolf Györgyné:
felsős igazgató-helyettes
tanár:
– matematika
– testnevelés
– informatika
Kissné Ságodi Gyöngyi:
alsós igazgató-helyettes,
gyermekvédelmi felelős,
tanító
hitoktató
Becze Gábor:
diákönkormányzat-vezető
tanár:
– történelem
Budai Árpádné:
tanár:
– magyar
– történelem
Csikós Nagy Norbert:
mérés -értékelés, pedagógiai folyamatok munkaközösség-vezető,
tanár:
– testnevelés
művelődésszervező
Czimmer Éva:
közalkalmazotti tanács vezető
sport és szabadidő munkaközösség-vezető
tanár:
– matematika
– kémia
– számítástechnika
– orosz
Czuczor Zsolt:
tanító:
– közművelődés
Fazekas Zsoltné:
tanító
-könyvtáros
közoktatási vezető
Gere Szilvia:
tanító:
– német
tanár:
– angol
Góczánné Renyák Éva:
művészetek és hagyományok munkaközösség-vezető,
tanító:
– matematika,
– informatika
– technika
Hartyányi Edit:
tanító:
– ember és társadalom
Kiss- Máté Edit:
tanító:
– háztartási-gazdasági ismeretek
– kommunikáció
Kovács Eszter:
tanító
 
Koncz Magdolna:
tanító:
-testnevelés
Lauberné Benedeczki Julianna:
tanító:
-könyvtáros
közoktatási vezető
Molnár Tünde:
tanító:
– testnevelés
Nagy Gáborné Gaál Zsuzsanna:
tanító:
– vizuális nevelés
Németh Kitti:
tanító
Pap Orsolya:
tanító
Péter Gyöngyi:
tanár:
– biológia
– környezetvédelem
Pirbus Klaudia:
tanító:
– informatika
Sabankóné Rédei Zita:
tanító:
-német
-magyar
fejlesztő pedagógus
 
Szabó Laura:
tanító
Szalavics Eszter:
tanító:
– német
– vizuális nevelés
Tankó Judit:
tanító:
– ének-zene
Tóth Tamás
tanár:
– testnevelés
Tóthné Kolmanó Diána:
tanító:
-ember és társadalom
– ének- zene
tanár:
– magyar
Óraadó tanáraink
Fehér Krisztián:
küzdősport
  Mikloviczné Kovács Erzsébet:
tanító:
Pásztor Máté:
néptánc
Rohonczi-Kovács Kornélia:
tanár:
– informatika
Pintér Anita: iskolatitkár
Pados Ágnes:
pedagógus asszisztens
Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős:
Kissné Ságodi Gyöngyi
Diákönkormányzat-vezető:
Czimmer Éva

technikaidolgozok2016

Technikai csoport

Albert István
Becze Gáborné
Nagy Józsefné
Segesdi Józsefné
Szurmai Viktor
Rojer Gyuláné

Kollégáink

Vörösné Lajtos Beatrix (gyes)

Szomorné Pócs Erika (gyes)

Boromiszáné Gelencsér Erika (gyes)

Nyugdíjas kollégáink

Batha Józsefné

Kiss Péter

Cziczingerné Nagy Éva

Kissné Feth Mária

Kaszás Istvánné

Albert Istvánné

Jármy Balázsné

Az elmúlt évek tantestületei:

 

2015/2016
tantestulet20152016

2014/2015
tantestulet2015_2

2010/2011
 

2009/2010

2008/2009