hitan

2015/2016. tanév Hit- és erkölcstan oktatás

biblia

Tisztelt Szülők!

Az új köznevelési törvény felmenő rendszerben vezette be a kötelezően választható hit-és erkölcstan illetve az erkölcstan oktatását. A szülőknek minden tanév elején nyilatkozniuk kell arról, hogy gyermekük mely oktatási formában vegyen részt. Nyilatkozat tartalma tanév közben nem változtatható.
A belépő évfolyamok (leendő 1. és 5. osztályosok), valamint az eddig is hitoktatásban résztvevők a nyomtatványt kézhez kapták.
Azok a (leendő 2. és 3., valamint 6. és 7. évfolyamosok), akik még szeretnének bekapcsolódni a hittanoktatásba az alábbi nyomtatvány kitöltésével és leadásával tehetik meg április 30-ig. Ha a szülő nem tesz nyilatkozatot, az iskola a tanuló számára erkölcstanoktatást szervez.

(A nyomtatvány letölthető, valamint az osztályfőnököktől kérhető.)

hittan_nyilatkozat_20152016.pdf

Tisztelettel:
Kundra Lászlóné

Tájékoztató nap a hit- és erkölcstanoktatásról

biblia

 

Tisztelt Szülők!

2013 szeptemberében az első és ötödik évfolyamon bevezetésre került a kötelező erkölcstanoktatás, – valamint kötelezően választható alternatívaként- valamely egyház hit és erkölcstan oktatása. A 2015/2016-os tanévben belépő új évfolyamokkal már az első, második, harmadik, ötödik, hatodik és hetedik évfolyamra terjed ki a fenti tárgyak közötti választás lehetősége. Választást segítő tájékoztató szülői értekezletet tartunk, ahol a hozzánk bejelentkező Hit Gyülekezete, a Római Katolikus Egyház és a Református Egyház bemutatkozására adunk lehetőséget:

2015. március 10-én 16:00 órakor
a Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola 4. sz. tantermében

Minden érdeklődő szülőt és tanulót szeretettel várunk!

Kundra Lászlóné igazgató