pályaválasztás

Gyárlátogatás a Vasműben

Pályaválasztás keretében ellátogathattunk a Dunaferr tanműhelyébe. Rövid tájékoztató után megnézhettük a Dunai Vasműt (Dunaferr, Dunaferr Dunai Vasmű Zrt.), mely az ország legnagyobb kohászati-gépészeti komplexuma, Dunaújváros legnagyobb munkaadója.

Érdekesek voltak a gépezetek, különleges dolgokat meséltek az öntésről. Sisakokkal, védőszemüvegekkel és kisrádióval felszerelve megnéztük a nyersvas majd az acél előállításának folyamatát. Hatalmas a Vasmű, sokat sétáltunk a részlegek között.

A gyárlátogatás nagyon érdekes volt mindenki számára, mert élőben nézhettünk „óriási csillagszórót” és a „láva fortyogását”.

Borbás Luca 8. b

Továbbtanulási tájékoztató

2018. november 19-én Pályaválasztási szülői értekezletet tartottunk iskolánkban. Idén is szinte az összes dunaújvárosi középiskola képviseltette magát. Fontos ez a délután mindenkinek. A gyerekeknek, mert érzik, most tényleg ők vannak a középpontban. Fontos a szülőknek is, hiszen itt az alkalom, hogy megerősödjön bizalmuk a választott középiskolában, vagy ha még nem döntöttek, most lehetőségük legyen a választásra. A középiskolák pedig igyekeznek meggyőzni a szülőket és a gyerekeket, miért éppen őket válasszák a pályaválasztó diákok. Bemutatkozott a Széchenyi Gimnázium, a Bánki, a Dunaferr, a Kereskedelmi, a Hild, a Lorántffy és a Rudas középiskolák. Az intézmények igazgatói, igazgató-helyettesei elmondták, milyen fontos az, hogy a gyerekek komolyan gondolkodjanak el, milyen munkát végeznének szívesen, és ennek megfelelően válasszanak iskolát, mert a változtatás már nagyon nehéz lehet. Bemutatták azokat a lehetőségeket, melyeket iskolájuk biztosít az őket választó diákoknak. Felhívták a figyelmet az érettségi utáni továbbtanulási lehetőségekre is. Tájékoztatták a szülőket és a gyerekeket az iskola elvégzése utáni elhelyezkedési lehetőségekről is. Reméljük, ez a rendezvényünk segít meghozni azt a fontos döntést, mely előtt nyolcadikos diákjaink és szüleik állnak.

Gere Szilvia 8.b osztályfőnök

Pályaválasztási szülői értekezlet

Mint minden évben, idén is szinte az összes dunaújvárosi középiskola részt vett iskolánk hagyományos, novemberi pályaválasztási szülői értekezletén.

Fontos ez a délután mindenkinek.

A gyerekeknek, mert érzik, most tényleg ők vannak a középpontban, átérzik lassan a pályaválasztás felelősségét. Fontos a szülőknek is, hiszen itt az alkalom, hogy megerősödjön bizalmuk a választott középiskolában,vagy ha még nem döntöttek, most lehetőségük legyen a választásra.

A középiskolák pedig igyekeznek meggyőzni a szülőket és a gyerekeket, miért éppen őket válasszák a pályaválasztó diákok.

Minden középiskola vezetői szinten képviseltette magát, ez is mutatja, milyen komolyan veszik ezt az eseményt.

Bemutatkozott a Széchenyi Gimnázium, a Pannon Magángimnázium, a Bánki, a Dunaferr, a Kereskedelmi, a Hild, a Lorántffy és a Rudas középiskolák is.

A középiskolák vezetői elmondták, milyen fontos az, hogy a gyerekek komolyan gondolkodjanak el, milyen munkát végeznének szívesen, és ennek megfelelően válasszanak iskolát, mert a változtatás már nagyon nehéz lehet. Bemutatták azokat a lehetőségeket, melyeket iskolájuk biztosít az őket választó diákoknak.  Felhívták a figyelmet az érettségi utáni továbbtanulási lehetőségekre is. Tájékoztatták a szülőket és a gyerekeket az iskola elvégzése utáni elhelyezkedési lehetőségekről is.

Reméljük, ez a rendezvényünk segít meghozni azt a fontos döntést, mely előtt nyolcadikos diákjaink és szüleik állnak.

KÉPEK

Budai Árpádné 8.a osztályfőnöke

Egyéni továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás

A korábbi évek gyakorlatához híven 2018 januárjában megkezdjük az egyéni továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadást a 7. osztályos tanulóknak és szüleiknek.

Fontos tudnivalók:

  • A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadásról szóló ismertető a mellékletben található Jelentkezési lap 2. oldalán olvasható. Ezért kérjük, a jelentkezési lap mindkét oldalát fénymásolják le, így adják át a tanulóknak és szüleiknek.
  • Szolgáltatásunk térítésmentes.
  • A továbbtanulási pályaválasztási tanácsadás behívással intézményünkben, illetve kiszállással történik.
  • A mellékelt adatlap kitöltése nem kötelező, de ajánlott, ezzel segítik munkánkat.

Kérjük, hogy az osztályfőnöki óra, szülői értekezlet keretében tájékoztassák a tanulókat és szüleiket a lehetőségekről.
A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás iránti igényt a mellékelt Jelentkezési lap kitöltésével lehet jelezni.
Az összegyűjtött jelentkezési lapokat és lehetőleg az adatlapokat legkésőbb 2017. december 15-ig szíveskedjenek eljuttatni az alábbi címre:

Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat továbbtanulási, pályaválasztási csoportja
8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 1.

Segítő együttműködését köszönöm!

Kapcsolódó, letölthető dokumentumok:

Tisztelettel:
Ulicza Henriette
főigazgató-helyettes

Pályaválasztás Előtt 2017

A Fejér Megyei Kormányhivatal szervezésében bemutatkoznak a megyében működő közép- és felsőfokú oktatási intézmények, munkáltatók.

Pályaválasztás előtt 2017. – Palyavalasztasi_tanacsado_2016.pdf

Továbbtanulási, pályaválasztási szaktanácsadás 7. osztályos tanulók számára

fmpedszszolg

Tisztelt Igazgató Asszony!

A korábbi évek gyakorlatához híven 2017 januárjában megkezdjük a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadást a 7. osztályos tanulóknak. A tanácsadást igénylők nagy száma miatt munkánk áthúzódik az őszi- téli időszakra, így 2017 decemberében fejezzük be az akkor már 8. évfolyamra járó diákok ellátását.
Célunk, hogy szakembereink segítségével a tanuló ismerje meg önmagát, képességeit, készségeit, a beiskolázás lehetőségeit, legyen tájékozott a továbbtanulás, iskolaválasztás kérdéseiben. A tanácsadás során lehetőség nyílik a gyermek számára szóba jöhető pályák, szakmák részletesebb megismerésére, a pályakövetelmények tisztázására, valamint főbb érdeklődési körök kijelölésére.

A vizsgálat eredményei alapján a tanuló ajánlást kap a továbbtanulás lehetséges irányát illetően.

Fontos tudnivalók a jelentkezéssel kapcsolatosan:

  • A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadásról szóló ismertető a mellékletben található Jelentkezési lap 2. oldalán olvasható. Ezért kérjük, a jelentkezési lap mindkét oldalát fénymásolják le, így adják át a tanulóknak és szüleiknek.
  • Szolgáltatásunk térítésmentes.
  • Egy tanuló lehetőleg egy tanácsadási formát válasszon.
  • A továbbtanulási pályaválasztási tanácsadás behívással intézményünkben, illetve kiszállással történik.

Kérjük, hogy az osztályfőnöki óra, szülői értekezlet keretében tájékoztassák a tanulókat és szüleiket a lehetőségekről.

A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás iránti igényt a mellékelt Jelentkezési lap kitöltésével lehet jelezni.

Az összegyűjtött jelentkezési lapokat legkésőbb 2016. december 16-ig szíveskedjenek eljuttatni az alábbi címre:

Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér

Segítő együttműködésüket köszönöm.

Jelentkezési lap – jelentkezesilap.pdf

Székesfehérvár, 2016. október 25.

Tisztelettel: Mile Anikó főigazgató

Pályaválasztási fórum

palyavalasztasi

Az eddigi évekhez hasonlóan, idén is megrendezésre került 2015. november 16-án a Pályaválasztási fórum iskolánkban, melyen tizenegy dunaújvárosi és környékbeli középiskola képviselője mutatta be az általa képviselt intézményt és hasznos információkkal szolgáltak a hetedik és nyolcadik osztályos tanulóknak és szüleiknek.
A fórumon átfogó tájékoztatást kaphattak a kedves érdeklődők az idei év középfokú intézményekbe történő, felvételi eljárásról, a választható szakok széles palettájáról, az iskola életéről, a sikeres elvégzés utáni lehetőségekről, valamint a végén egyéb, megválaszolatlan kérdéseikre is választ kaphattak a meghívott vendégektől.
A találkozó nagy valószínűséggel elérte célját. További információval segített azoknak, akik még nem döntötték el, hogy hol szeretnék folytatni majd tanulmányaikat, illetve megerősítést adott azoknak, akik már valamely iskola mellett letették voksukat.

KÉPEK

Csikós – Nagy Norbert 8. osztály vezetője

Felvételi tájékoztató kereső

palyavalasztas

Kedves Szülők, kedves Tanulók!

Ezuton szeretnénk Önöket tájékoztatni arról, hogy az évek óta megszokott, nyomtatott formában kiadásra kerülő középfokú felvételi tájékoztató kiadvány helyett a
Középfokú intézmények felvételi tájékoztatóinak keresője áll rendelkezésükre, mely az alábbi linken érhető el:

http://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/2015_2016beiskolazas/kereso

Pályaválasztási kiállítás

palyavalasztasi

Szerintem rendkívül érdekes és hasznos volt tegnap a Dunaújvárosi Főiskolában megrendezett pályaválasztási kiállítás. Nagyon sok középiskola jött el bemutatni az érdekességeit. A megnyitón a Széchenyis diákok kápráztattak el hangjukkal és Dunaújváros polgármestere mondott beszédet. Ezen kívül táncosok szórakoztatták a megjelenteket. Engem legjobban a Széchenyi István Gimnázium fogott meg. Sok prospektust osztottak, amikből még jobban megismerhettük az iskolákat. Ezek által megtudtuk, hogy milyen szakok/tagozatok vannak az adott iskolában illetve, hogy mi kell a felvételhez. Összességében nagyon hasznosnak találtam ezt a rendezvényt.

KÉPEK

Futó Laura 8. osztály

Mi megnézzük!

palyavalasztasikiallitas