Leendő elsőseink

Kedves Leendő Első Osztályos Szülők!

Gyermekük életében jelentős esemény következik be – hamarosan iskolás lesz – mely Önöket egy fontos döntés elé állítja. Szeretnénk rövid tájékoztatást adni Önöknek a Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskoláról, hogy választásukat megkönnyítsük.
Véleményünk szerint a legfőbb érték a gyermek; ezért pedagógiai munkánkat az emberi értékeket tisztelő, megőrző és továbbadó szemlélet jellemzi, amely törekszik a folyamatos megújulásra, fejlődésre, és a jól bevált, a gyakorlatban is már bizonyított módszerek alkalmazására is. Ezt tartjuk szem előtt a mindennapok oktató – nevelő munkájában. Egyéni bánásmóddal, rugalmas időkeretben igyekszünk elsajátíttatani a követelményeket. Motivált, nyugodt légkörű órákon sokoldalúan fejlesztjük a gyerekek képességeit. A tanórai keretek között már első évfolyamtól angol nyelvet, informatikát és néptáncot is tanítunk.
A tanórai foglalkozásokon túl a tehetséggondozás keretében a következő lehetőségeket kínáljuk:
informatika, sakk – matematika, történelem, idegen nyelv – és második idegen nyelv (angol és német) tantárgyakkal való külön foglalkozás, kézműves és báb szakkör; énekkar és kamarakórus.
Sportszakkör keretében diákjaink tollaslabdázhatnak, jógázhatnak, birkózhatnak, kézilabdázhatnak, futballozhatnak és ugráló kötelezhetnek is. Nagy figyelmet fordítunk a
szabadidős és közösségi tevékenységekre. Évente többször szervezünk sportversenyt, játszóházat, színházlátogatást, hangversenyt, túrát, kirándulást. Színvonalas műsorokkal emlékezünk meg ünnepeinkről.
Döntésük támogatása érdekében és hogy már ismerősként köszönthessük egymást szeptemberben, találkozási lehetőségeket ajánlunk a Kedves Szülőknek és gyermekeiknek a következő időpontokban:
Szülők részére nyílt nap:
2020. január 30-án csütörtök, melyen a 2 leendő tanító néni – Kaposi Judit és Tankó Judit – tart órákat és röid bepillantást kaphatnak több szakkör munkájába is 8 órától 11 óráig. 11 órától rövid igazgatói tájékoztató az iskoláról, a beiratkozásról.
Programok a gyermekek részére:
2020. február 6- tól, március 12-ig minden csütörtökön 10 órától játékos foglalkozást tartanak pedagógusaink környezetismeret, ének, matematika, testnevelés- tánc, interaktív mese – kézműves témakörökben.
Sok szeretettel meghívjuk ezúton Önöket és gyermekeiket a 2020. február 13-án tartandó
farsangi mulatságunkra is, amely 15 órától 17 óráig tart.
Március 19-én, 26-án és április 2-án délután 15 óra 30 perctől 16 óráig leendő első osztályos tanítóink tartanak ISKOLAHÍVOGATÓ foglalkozásokat, hogy gyermekeik jobban megismerhessék őket, ezzel is segítve a választást.
Az utolsó foglalkozás ideje alatt egy rövid szülői értekezlet keretében tájékoztatjuk Önöket a beiratkozás időpontjáról, a szükséges dokumentumokról és minden további felmerülő kérdésükre is választ kaphatnak.
Őszintén reméljük, hogy ezzel a levéllel sikerült rövid tájékoztatást adni az iskolánkban folyó munkáról. Tájékozódás céljából kísérjék figyelemmel honlapunkat is az alábbi címen:
http://klain.nagyvenyim.hu/
Amennyiben kérdések fogalmazódnának meg Önökben kérjük, forduljanak bizalommal az
iskolavezetéshez.
Nagyvenyim, 2020. január 16.

Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola vezetősége
és a leendő első osztályok tanítói