Legfrissebb híreink

<< >>

Befizetés október hónapra

2019. szeptember 19. (csütörtök) 8-16 óráig 2019. szeptember 20. (péntek) 8-12 óráig a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályán Napközi: 100% – 8820,-Ft 50% – 4410,-Ft Menza: 100% – 5580,-Ft 50% –

Rövidített tanórák

Tisztelt Szülők! Iskolánk e tanévtől belépett a Komplex Alapprogram elnevezésű pályázati programba, mely során a pedagógusok sorozatos módszertani továbbképzéseken vesznek részt módszertani megújításuk érdekében. (A képzések 2-2 pénteki és szombati

Iskolánk szeptember havi programjai

Ebédbefizetés SZEPTEMBER hónapra

Technikai okok miatt módosult azEBÉDBEFIZETÉSSZEPTEMBER HÓNAPRA   2019. augusztus 26. (hétfő) 8-16 óráig 2019. augusztus 28. (szerda) 12-16 óráig Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályán Napközi: 100% – 9800,- Ft, 50% –

Iskolakezdés

A Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola Hirdetménye Pótvizsga 2019. augusztus 26. hétfő 9:00 Napközi és menza befizetése befizetés: augusztus 26. hétfőn 8:00-16:00-ig augusztus 27. kedden 8:00-16:00-ig a Polgármesteri Hivatalban. A

Befizetés október hónapra

2019. szeptember 19. (csütörtök)

8-16 óráig

2019. szeptember 20. (péntek)

8-12 óráig

a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályán

Napközi:
100% – 8820,-Ft
50% – 4410,-Ft

Menza:
100% – 5580,-Ft
50% – 2790,-Ft

Napok száma októberben: 18 nap.
Napközi: 490 Ft/nap
Menza: 310 Ft/nap

A napközi illetve menza betegség vagy egyéb hiányzás miatti lemondását 9 óráig a 06-30/991-2941 telefonszámon vagy a penzugynv@invitel.hu e-mail címen lehet megtenni.

A napközi illetve menza módosításáról valamint az étkezés lemondásáról (amennyiben következő hónapban már nem kívánják igénybe venni a iskolai étkeztetést) szóló nyilatkozatot kérjük, hogy az előző hónap 25. napjáig szíveskedjenek a penzugynv@invitel.hu címre megküldeni vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályán leadni.

Rövidített tanórák

Tisztelt Szülők!

Iskolánk e tanévtől belépett a Komplex Alapprogram elnevezésű pályázati programba, mely során a pedagógusok sorozatos módszertani továbbképzéseken vesznek részt módszertani megújításuk érdekében. (A képzések 2-2 pénteki és szombati napon történnek.)

Ezért 2019. 09. 13-án és 27-én pénteken rövidített tanórákat tartunk 11 óráig.

A diákok ebédeltetését és további felügyeletét biztosítjuk.

Iskolánk szeptember havi programjai

Ebédbefizetés SZEPTEMBER hónapra

Technikai okok miatt módosult az
EBÉDBEFIZETÉS
SZEPTEMBER HÓNAPRA

 

2019. augusztus 26. (hétfő)

8-16 óráig

2019. augusztus 28. (szerda)

12-16 óráig

Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályán

Napközi:
100% – 9800,- Ft,
50% – 4900,-Ft

Menza:
100% – 6200,- Ft,
50% – 3100,-Ft

Napok száma szeptemberben: 20 nap.
Napközi: 490 Ft/nap
Menza: 310 Ft/nap

FIGYELEM!

A tavalyi évben átutalással fizetőknek szeptember hónapra csak készpénzes fizetés lehetséges mert az új tanév miatt új nyomtatványt kell kitölteni.

Kérjük, hogy a kedvezményes gyermekétkeztetés igénybevételének jogosságát alátámasztó dokumentumokat (rendszeres gyermekvédelmi támogatás határozata, tartós betegség esetén szakorvosi igazolás, nevelésbe vételi határozat) a befizetéskor szíveskedjenek magukkal hozni.

Letölthető nyilatkozat:

Nagyvenyim, 2019. augusztus 21.

 

Iskolakezdés

A Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola Hirdetménye

Pótvizsga
2019. augusztus 26. hétfő 9:00

Napközi és menza befizetése
befizetés:
augusztus 26. hétfőn 8:00-16:00-ig
augusztus 27. kedden 8:00-16:00-ig
a Polgármesteri Hivatalban.

A teljes szeptember havi napközi és a teljes szeptember havi menza térítési díjairól iskolánk honlapján és Facebook-oldalán nyújtunk tájékoztatást hamarosan, kérjük, figyeljék ezeket a fórumokat!

FIGYELEM! Csak érvényes gyermekvédelmi támogatási határozattal tudjuk az ingyenességet biztosítani.
Igazolásokat augusztusban előre leadni a polgármesteri hivatal pénzügyi osztályán lehet.

Első tanítási nap
2019. szeptember 2. hétfő

1. óra: Tanévnyitó ( 8:00-8:45)
Megjelenés ünnepi öltözetben kötelező!
(fehér felső, fekete szoknya vagy nadrág)

2. óra: Tankönyvosztás
A tankönyvek átvételére csak a szülő vagy a tanuló  jogosult, mivel átvételi elismervény aláírása kötelező.
A tankönyvek minden évfolyam számára ingyenesek.

3. óra: Balesetvédelmi oktatás
Ezen a napon minden osztályunk 11 órakor végez, ebéd és napközi nem lesz.

Az 1. osztályosok szülői értekezlete a megbeszéltek szerint:
szeptember 2-án, 10:00-kor lesz.

A felszerelések jegyzéke: az iskola honlapján, a dokumentumtárban található meg.

Vezetőség

 

Nyári ügyeleti napok

Az iskolánk az alábbi napokon lesz nyitva a nyári szünetben.
9 órától 13 óráig

2019. 07. 10.

2019. 07. 24.

2019. 08. 07.

2019. 08. 21.

Szülői szervezet

TISZTELT SZÜLŐK!

Iskolánkban a Szülői Munkaközösség feloszlatta magát a közelmúltban. Jelen levelünkkel szeretnénk felhívni Önöket arra, hogy a kötelezően újraszervezendő, feladatait és jogi hátterét pontosan meghatározott kereteken belül ellátó tevékeny és hathatósan működő új Szülői Szervezet létrehozásában segítsenek.

A régi és közismert nevén Szülői Munkaközösségnek, a továbbiakban Szülői Szervezetnek kulcsfontosságú szerepe van az iskolai élet dinamikus működésében is. Sokan ódzkodnak a rájuk háruló felelősségtől, aminek talán csak az az oka, hogy a jelöltek nincsenek tisztában kötelességeikkel és jogaikkal.

Alábbi tájékoztatónkkal szeretnénk nagy vonalakban ismertetni az újonnan megalakítandó szervezet munkájának, feladatainak és jogosultságainak feltételeit. Ezáltal segíteni Önöket a jelöltek, és majdan a választmány tagjainak és tisztségviselőinek kiválasztásában való tájékozott döntések, netán önkéntes vállalások meghozatalában.

TEHÁT, MI IS AZ AZ  SZMK, ILLETVE MOSTANTÓL SZÜLŐI SZERVEZET?

A gyerekek és fiatalok sikeres képzésének és nevelésének fontos feltétele a diákok, a szülők és a tanárok közötti jó kapcsolat. A szülők egyfajta kapocs szerepet töltenek be az iskolai életben, hiszen a gyerekek szükségleteit közvetíteni tudják a pedagógusok irányába, és ez természetesen fordítva is igaz: a gyermekeikkel is jobban meg tudják értetni azt, amit a tanárok várnak el tőlük.

Az intézményi szülői szervezet tagjai az intézményben tanuló gyerekek szülei. Az osztályközösségeket a szülői szervezetben osztályonként legalább 2 választott szülő képviseli.

Az osztályközösségek képviselőit a tanév elején, annak első szülői értekezletén (jelen esetben a rendkívüli helyzet miatt tanéven belül) az adott osztályközösségek jelen lévő szülei választják meg 2 évre legalább 50%+1 szavazattal. A szülői közösség ezzel a megválasztott szülőket megbízza a szülői szervezet által vállalt feladatok ellátásával.

A Szülői Szervezetet a szülők hozzák létre, tisztségviselőiket önmaguk választják. A munkaközösség megalapítása és működtetése kizárólag a szülők döntésén múlik. Működését a Működési Szabályzat előírásai és jogszabályi háttere alapján végzi. Ez a megoldás elősegíti a hatékonyabb működést és a valódi érdekképviseletet, ugyanis tényleges közösség csak akkor tud létrejönni, ha a tagok önmaguk fognak össze jogaik és érdekeik érvényesítésének érdekében.

A Szülői Szervezet szerves része az iskolának, attól nem különülhet el, létrehozásához és működtetéséhez alkalmazni kell a köznevelési jogszabályok rendelkezéseit. Olyannyira fontos része az intézménynek, hogy ha az iskolában, óvodában nincs legitim Szülői Szervezet, akkor az intézmény nem működik törvényesen, mivel a szülők véleményének beszerzése nélkül számos kérdésben nem hozhat érdemi döntést.

A SZÜLŐI KÉPVISELŐK TEVÉKENYSÉGEI

A Szülői Szervezet ülésein aktívan vagy helyettesítőkön keresztül részt vesznek, ahol az iskolai élet sarkalatos pontjait vitatják meg, új ötletekkel, megoldási lehetőségekkel támogatják a fiatalok és a felnőttek munkáját. Az üléseken lehetőségük van a szülőknek, hogy saját osztályuk ügyeit előterjesszék és szavazás keretében – ha szükséges – új szabályokat alkossanak.

A munkaközösség tagjai a kialakult konfliktusok, problémák megoldásában részt vesznek, együttműködnek a pedagógusokkal és az érintett gyerekekkel.

A tagjai kapcsolatot tartanak mind az iskolával, mind a többi szülővel, éppen ezért az egyik legfontosabb feladatuk a tájékoztatás, legyen szó egy új szabályról, határozatról, iskolai rendezvényről vagy szervezésről. A tájékoztatás egyik legjobb és legegyszerűbb eszközei a szülői értekezletek és az információs körüzenetek.

Kedves Szülők! Kérjük Önöket, hogy legyenek Iskolánk aktív tagjai. Segítsék mind a mi munkánkat, mind a pedagógusok és a gyerekek iskolai életét.

Gyors újjáalakulásunk most nagyon fontos, mert bizonyos folyamatokat a jövő tanévvel kapcsolatosan most kell elindítani az iskolának. Ehhez kapcsolódóan viszont, a megelőző döntéshozatalokhoz szükség van a szülői közösség véleményére és nyilatkozataira is.

 

Gondolkodjunk együtt, felelősen.

Újjáalakuló ülés céljából várom Önöket minél nagyobb számban:

2019. 05. 31.-én 17 órától az iskola aulájába.

 

Köszönettel

Horváth Zoltánné Müller Ica

0630/665-0676 (viber is)

Befizetés

2019. június 3-4 (hétfő-kedd)

07:30-09:00 és 14:30-16:00 óráig

a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályán

Napközi:
100% – 3920,-Ft
50% – 1960,-Ft

Menza:
100% – 2480,-Ft
50% – 1240,-Ft

Napok száma júniusban: 8 nap.
Napközi: 490 Ft/nap
Menza: 310 Ft/nap

A napközi illetve menza betegség vagy egyéb hiányzás miatti lemondását 9 óráig a 06-30/991-2941 telefonszámon vagy a penzugynv@invitel.hu e-mail címen lehet megtenni.

A napközi illetve menza módosításáról valamint az étkezés lemondásáról (amennyiben következő hónapban már nem kívánják igénybe venni a iskolai étkeztetést) szóló nyilatkozatot kérjük, hogy az előző hónap 25. napjáig szíveskedjenek a penzugynv@invitel.hu címre megküldeni vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályán leadni.

Suligála

2019. május 31-én 16 órakor
suligálánk lesz, melyre minden érdeklődőt
nagyon sok szeretettel várunk.

Fogadóóra

Tisztelt Szülők!

Május 6-án, hétfőn

16:30-tól 18:00-ig fogadóórát tartunk.

Megjelenésükre számítunk!

Üdvözlettel:
az iskola pedagógusai