július 2017

Nyári ügyelet

Ingyenes tankönyvellátás kiterjesztése

A Kormány az 1265/2017. (V.29.) Korm. határozata értelmében a 2017/2018. évi tanévben az ingyenes tankönyvellátást egy ütemben vezeti be az 5-8. évfolyam tanulói számára. Az államilag ingyenes tankönyvek tartós tankönyvként kezelendők, tehát azokat az iskolai könyvtár állományába nyilvántartásba kell venni, és azokat az utolsó tanítási napon a tanulók kötelesek visszaszolgáltatni az iskola könyvtárának. Ez alól kivételt képeznek a munkafüzetek, valamint az 1-2. évfolyam összes tankönyve.

Ők ballagtak

Tablóképek, elballagott diákjaink

Évzáró 2016/17

KÉPEK

Iskolanap az ÖKO jegyében

KÉPEK