Névadónk

 

A Kossuth Lajos Általános Iskola Nagyvenyim egyetlen iskolája. A falu központjában elhelyezkedő modern épületben tanulhatnak az idejáró diákok. A jól karbantartott épületben kilenc tanterem mellett szaktantermek várják a gyerekeket. Hatalmas tornatermünkben délelőtt testnevelés órák folynak, délután iskolai sportkörök, esténként pedig, a község mozogni vágyó lakosai vehetik birtokukba. Az iskolával közös épületben helyezkedik el a művelődési ház és a könyvtár is.
Iskolai munkánkat a stabilitás és a rugalmasság határozza meg. Gyorsan változó világunkban is ragaszkodunk az állandó értékekhez: a nyugodt, kiegyensúlyozott munkához, a rendhez, a fegyelemhez, a hagyományok tiszteletéhez. Ugyanakkor nyitottak is vagyunk az új elvárások felé, átalakítjuk és megváltoztatjuk azokat a folyamatokat, amelyek nem hozzák meg a várt eredményt. Tantestületünk alapszemlélete, hogy a biztos alapismeretek mellett tanulóinkat konstruktív életvezetésre készítsük fel, és az általános iskola nyolc éve legyen számukra a boldog ifjúság színtere.
Integrált oktatásban törekszünk az egyéni képzés biztosítására, differenciálás segítségével a tehetséggondozásra illetve felzárkóztatásra. Nyugodt szívvel engedjük diákjainkat a középiskolákba, tanulóink 70%-a évek óta gimnáziumban és szakközépiskolában tanul tovább.
Iskolánk a választható tantárgyak keretén belül az informatika oktatását vállalta fel. Jól felszerelt számítástechnikai szaktantermünk és képzett szaktanáraink tették lehetővé ezt a többletszolgáltatást.
A tanórákon kívül is intenzív élet zajlik, mivel a napközi és a tanulószoba mellett működő tizennégy szakkör színes palettát kínál a diákoknak.
Nagy hangsúlyt fektetünk a sportéletre, neveljük a néptáncosok utánpótlását, túrázunk, iskolai énekkarunk pedig, a községi ünnepélyek rendszeres szereplője.
Fontos szerepet játszanak életünkben az együtt kialakított hagyományok: az iskolakirándulás, a Kossuth-nap, a Valentin-nap, a Sulihét, a Gyereknap, a Bolondballagás, a sulipóló, az iskolazászló, a kupák.
A helyi intézményekkel sikerült jó kapcsolatot kialakítani. Törekszünk  a partnereinkkel való jó viszonyra, amit az is bizonyít, hogy 2004. áprilisában a Kossuth Lajos Általános Iskola hivatalosan is átvehette az OKAIM-VÉDJEGYET, amely által minőségbiztosított intézménnyé váltunk.

Kossuth Lajos életrajza – kossuthlajos-eletrajz.pdf