TIOP-1.1.1-07/1

TIOP-1.1.1-07/1-2008-1030
A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program „Kossuth Lajos Általános Iskola pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúrájának fejlesztése” című

TIOP-1.1.1-07/1-2008-1030 jelű pályázat

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 1. számú prioritása az oktatási infrastruktúra fejlesztését támogatja. A prioritás egyik kiemelt célja az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése, az un. „Intelligens iskola” létrehozása, amely elsősorban az informatikai infrastruktúra fejlesztésére koncentrál. Az „Intelligens iskola” program nemcsak az informatikai készségek, hanem – a többi közismereti tárgyba beépülő Infokommunikációs Technológia (továbbiakban: IKT) – támogatású pedagógiai módszertanon keresztül – a többi kulcskompetencia fejlesztéséhez szükséges infrastruktúrát is jelentős részben biztosítja. A fejlesztés így minden intézmény (kivéve óvodák) számára egységes alapinformatikai infrastruktúrát biztosít, mely nélkülözhetetlen feltétele a kompetenciaalapú oktatás elterjesztésének, és hozzájárul a területi különbségek mérsékléséhez és kiegyenlítéséhez.

Kedvezményezett neve:
Nagyvenyim Község Önkormányzata 2421 Nagyvenyim, Fő u. 43.
A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2011. 03. 01.

A megvalósítás határideje: 2011. 08. 31.

A támogatás intenzitása: 100%


A fejlesztés az alábbi feladat-ellátási helyen valósul meg:

  • Kossuth Lajos Általános Iskola 2421 Nagyvenyim, Fő u. 16. A projekt keretén belül az érintett feladat-ellátási helyen 4 db tantermi csomag, 1 db SNI csomag, 1 db Wifi csomag és 1 db alkalmazás szerver oktatással egybekötve kerül beszerzésre és elhelyezésre.

Az Európai Unió és a Magyar Államtól igényelt támogatási összeg: 4.104.620.- Ft

Támogató szervezet neve, elérhetősége: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1177 Budapest, Wesselényi u. 20-22.)

Közreműködő szervezet neve, elérhetősége: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület

Hivatkozások, linkek
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség – www.nfu.hu
Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága – www.nfu.hu/hepih
ESZA Nonprofit Kft. – www.esza.hu

Informatikai stratégia – informatikaistrategia.pdf

Emlékeztető tábla

Újság cikkek

2011. 09. Mi újság Nagyvenyimen?

2011. 08. 25. Dunaújvárosi Hírlap

2011. 07. 19. Dunaújvárosi Hírlap

2011. 07. Mi újság Nagyvenyimen?

Interaktív tábla kezelésének oktatása pedagógusoknak – képek

Iskolánk a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése című TIOP-1.1.1/07/1 kódszámú pályázatán összesen 4 104 620Ft-ot nyert. Ezen az összegen 4 tantermi csomagot, 1 WIFI csomagot, 1db alkalmazási szervert és 1db szerver csomagot vásárolhattunk. A projekt megvalósításának időszaka 2011. március 1. – 2011. augusztus 31. A nyáron megvásároltuk a felszereltettük a megnyert eszközöket. Előtte a tantermeket kifestettük, mázoltattuk, korszerűsítettük. A 4 tantermi csomag (interaktív tábla, projektor, laptop) bemutatására így a nyár végén, augusztus 24-én került sor a tankönyvkiosztás napján. Természetesen a pedagógusok oktatását is fontosnak tartottuk, annak ellenére, hogy iskolánk már 3éve rendelkezik interaktív táblával, így több pedagógus már jól kezeli a táblákat. Az oktatásra augusztus 31-én délelőtt került sor, melyen iskolánk minden pedagógusa hiánytalanul részt vett, valamint iskolatitkárunk is, Lajtos Beatrix. Az oktatást Kovács András, a Dunainform Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kereskedelmi vezetője tartotta, akiktől a nyert táblákat beszereztük. Azóta is heti rendszerességgel képezzük magunkat tovább, hiszen
az interaktív tábla olyan széles lehetőséget nyit a világ megismerésére, hogy használatával még színvonalasabbá válhat oktatásunk.

Kundra Lászlóné igazgató

Interaktív tábla bemutatása diákoknak, szülőknek – képek

Iskolánk a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése című TIOP-1.1.1/07/1 kódszámú pályázatán összesen 4 104 620Ft-ot nyert. Ezen az összegen 4 tantermi csomagot, 1 WIFI csomagot, 1db alkalmazási szervert és 1db szerver csomagot vásárolhattunk. A projekt megvalósításának időszaka 2011. március 1. – 2011. augusztus 31. A nyáron megvásároltuk a felszereltettük a megnyert eszközöket. Előtte a tantermeket kifestettük, mázoltattuk, korszerűsítettük. A 4 tantermi csomag (interaktív tábla, projektor, laptop) bemutatására így a nyár végén, augusztus 24-én került sor a tankönyvkiosztás napján. Az előre meghirdetett programon (aktuális link) nagyon sok érdeklődő tanuló és diák jelent meg. A bemutatót Kovács András, a Dunainform Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kereskedelmi vezetője tartotta, akiktől a nyert táblákat beszereztük.
A bemutató végén mind a 4 teremben lehetőség nyílott diákoknak, szülőknek a rendszer kipróbálására.
Mindenki nagy örömmel fogadta ezeket a nagyszerű technikai eszközőket.

Kundra Lászlóné igazgató

Projekttábla

 


A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósul meg.