Ez történt 2012/2013

Kaszás Istvánné nyugdíjba vonult

Kaszás tanár néni 40 éves munkaviszony után a 2012/2013-as tanévben nyugdíjba vonult. Köszönjük neki az itt eltöltött éveket, a kitartást, türelmet. A Dunaújvárosi Tankerület pedagógus nap alkalmából kitüntetéssel ismerte el Kaszás Istvánné több évtizedes pedagógus munkáját.

Kassák Lajos szavaival kívánunk egészségben, vidámságban gazdag nyugdíjas éveket.

„Sokszor éreztem milyen múló, milyen sajnálatosan meg nem örökíthető alkotás a tanár életműve. Sokszor éreztem, hogy milyen soha el nem múló alkotás ez az életmű, hiszen tanítványok százai visznek magukkal a világba az életműből egy-egy töredéket, és élnek, és maguk is tovább hatnak egy olyan eszme jegyében, mely ismeri a dolgok belső rendjének az igazság megismerésének egyetlen útját, mely mind oda torkollik, amit jobb szó híján Szépségnek nevezhetnénk.”

Kundra Lászlóné igazgató

Egri Bábfesztivál


Jubilált az egri bábfesztivál. Június 7-8-án huszadik alkalommal rendezték meg. Iskolánkat a Pitypang Bábcsoport képviselte. Remek szerepléssel mutatkoztak be, ezüst minősítést hoztak. A Mókus Péter kalandjai című meséjükkel kiérdemelték a zsűri dicséretét. A csapat tagjai: Tompai Viktória, Molnár Fanni, Futó Laura, Weibel Krisztián, Lesi Klaudia, Szabados Zalán, Lakatos Debreczeni Lívia, Pokornyi Petra, Kovács Veronika. A  kicsik, Szabó Bence, Rauf Csenge Réka, Sohajda Sára-  akik csak most egy alkalommal kísértek el bennünket. A bábokat és a díszleteket, a szöveget Batha Márti néni a csoport vezetője készítette. Az úton Rédei Zita néni kísérte őket.

Egész éves segítségükért a díszletkészítésért Szabó József asztalosnak és családjának valamint Radák Ferenc asztalosnak  mondunk köszönetet.

A Nemzeti Összetartozás Napja – képek

A Magyar Országgyűlés 2010. évi XLV. törvénye a Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről június 4-ét, az első világháborút magyar részről lezáró trianoni békediktátum aláírásának a napját a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította. 1920. június 4-én a Versailles melletti Nagy-Trianon palotában ránk kényszerített döntés értelmében a vesztes központi hatalmak oldalán harcoló Magyar Királyság területének mintegy kétharmadát elcsatolták. Az akkori népszámlálási adatok alapján a Trianon előtti Magyarország több mint 18 milliós lakossága 7,6 millió főre esett vissza, és az elcsatolt területekkel együtt mintegy 3,2 millió magyar ajkú került határainkon kívülre. A Magyar Országgyűlés kötelességének tekinti a nemzeti összetartozás erősítését. A törvény kimondja, hogy „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, amelynek államhatárok feletti összetartozása valóság, és a magyarok önazonosságának meghatározó eleme.
Erre a napra emlékeztünk iskolánkban 2013. június 4-én.

Kiss Zoltánné igazgatóhelyettes

Családi nap – képek

Iskolánk a tanév kezdetén szervezte első családi délutánját a Kamasztanya avatásával egybekötve. Az iskola udvarán együtt játszott, focizott, kézműveskedett, beszélgetett tanár-diák-szülő. Ezen a délutánon elhatároztuk, hogy barátságosabbá tesszük iskolánk udvarát, és egy játszóteret álmodtunk meg közösen. A szülők, pedagógusok, önkormányzati vezetők, vállalkozók támogatták a kezdeményezést, és az összegyűjtött pénzen alapítványunk kiegészítő támogatásával megvásároltuk a csodálatos Dia mászóvárunkat. Ennek a felavatására gyűltünk össze május utolsó napján, a második családi délutánunkon. Nem hagytuk, hogy az időjárás megtréfáljon bennünket. Fociztunk, peonzáztunk, kosaraztunk, váltóversenyeztünk, kézműveskedtünk, diszkóztunk, társasjátékoztunk. Eszegettünk a szülők által készített finomságokból, nagy beszélgetésekkel feloldottuk az évközben keletkezett feszültségeket, egyszóval jól éreztük magunkat. Bár az adakozás most szerényebbre sikerült, ősszel folytatjuk a gyűjtést új játékunkra, Drake kapitány hajójára.

Kundra Lászlóné igazgató

 Gyereknap – képek

Iskolánkban minden év május utolsó napján gyereknapot tartunk. Ilyenkor már befejezzük a tanév érdemi részét, ami a tanulást illeti, és kezdődnek a „bulis napok”, amik nagyon sok érdekességet tartogatnak számunkra. A gyereknapot hosszú évek óta a 8. osztály szervezi számunkra, és ez egyszer mindenkinek megtisztelő feladata lesz. Osztályunkkal együtt jött a tanár néni is, és így olyan jó volt együtt. Sokat nevettünk, élveztük a feladatokat, és mindenhol sok pontot kaptunk a teljesítményünkre és magatartásunkra.  Azt hittük mi nyerjük meg a felső tagozatos értékelést, de lecsúsztunk róla és így ezüstéremmel zártuk a napot. Jövőre mi szervezzük, nagyon várom már.

Deássy Ferenc  7.a osztály 

Suligála – Véndiáktalálkozó – képek

Iskolánk 2013. május 10-én tartotta hagyományos suligáláját, ahol az iskola összes diákja fellépett. Tóthné Kolmankó Diána és Kiss Zoltánné vezetésével a Dzsungel könyve című musicalt énekelték és táncolták végig az iskola osztályai. A tanulók nagyszerű teljesítményében nagy szerepe volt az iskola minden pedagógusának, az osztályfőnököknek, akik gyakoroltatták a koreográfiát, az énekeket. Németh Petra, Weibel Krisztián, Fazekas Csenge, Futó Laura, Gyurákovits Alex, Lakatos-Debreczeni Lívia, Borbás Luca, Tóth Levente, Ruha Réka, Varga Nóra, Sohajda Sára, Szokolai Szixtin nagyszerű szólóit az énekkar egészítette ki a több, mint egy órás műsorban.
Ezzel az előadással köszöntöttük a szülők és vendégek mellett az iskola egykori diákjait. Hat évfolyam ballagó diákjai jöttek el meghívásunkra, hogy lássák a tőlük kapott lángot méltóképpen viszi tovább az ifjúság. A műsor után egy jó hangulatú elbeszélgeteésen idézték fel iskolás éveiket.
Köszönöm a segítő véndiákoknak Szabó Sándornénak, Szaksz Ferncnek, Tibold Mihálynénak, Boda Istvánnak, Kovácsné Légrádi Gabriellának, Császár Miklósnak, Milics Györgyinek, Tóth Melindának és Koncz Magdolnának a szervezést.

Kundra Lászlóné igazgató

Tavaszi nyitány – tavaszköszöntő az arborétumban – képek

2013. április 27 –én szombaton a parkban tartotta tavaszi nyitányát a Szent Bernát Alapítvány. Iskolánk tanulói is meghívást kaptak ezen a szép tavaszi napon tartott műsor kavalkádra. Először Pitypang Bábcsoportunk mutatta meg új mesejátékát asztali báb előadásmódban. Batha Józsefné csodálatos bábfiguráit ügyes tanítványai ismét nagyszerűen mozgatták. Iskolánk elsősei szinte teljes létszámban verseltek és énekeltek, Fazekas Zsoltné és Tükör Balázs tanítók segítségével. A 3. b osztályosok Szőke Genovéva által betanított tánccal lepték meg a közönséget. Köszönjük a meghívást, büszkék vagyunk tanítványainkra.

Kundra Lászlóné igazgató

Barátságos kézilabda mérkőzés – képek

2013. április 22-én barátságos kézilabda mérkőzésre vártuk Rácalmás alsós diákjait. Meg is érkezetek nagy sportolói létszámmal és szurkoló szülői gárdával. Az itt versenyző venyimi alsós diákok szivacskézilabda sportkörre járnak Tóth Tamás bácsihoz, aki iskolánk egykori testnevelő tanáraként, elkötelezett híve mind a venyimi iskolának, mind a kézilabdasportnak. Mivel tanulóink eddig nem indultak még versenyen, nagy izgalommal készültek a találkozóra. Gólarányokról nem tudunk beszámolni, de ezen a délutánon fantasztikus küzdelmeket, igazi szurkolói hangulatot tapasztalhattunk a venyimi tornateremben. Hajrá alsós diákok! Reméljük ezt a küzdeni akarást, szorgalmat, kitartást megtartjátok a felső tagozatra is, ahol együtt folytatjuk a kézilabda sportot, egészen a megyei döntőig, mint elődeitek.

Boromiszáné Gelencsér Erika testnevelő

A Föld napja – képek

 Az első Föld napján, Denis Hayes amerikai egyetemista kezdeményezésére, 1970. április 22-én 25 millió amerikai emelte fel szavát a természetért. Ez a történelmi jelentőségű esemény az Egyesült Államokban – és az ország határain túl is – fontos változásokat hozott.
Húsz évvel később Denis Hayes és barátai, az ökológiai válság jeleit – a bioszféra pusztulását, az ipari szennyezést, az őserdők irtását, a sivatagok terjeszkedését, az üvegházhatást, az ózonlyukakat, a veszélyes hulladékokat, a túlnépesedést, a savas esőt, az óceánok szennyezettségét stb. – látva kezdeményezték, hogy az 1990-es évek a környezet évtizedeként a közös felelősségre hívják fel a figyelmet.
Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot? Így hangzik a Föld napja mozgalom egyik jelmondata. 1990 óta Magyarországon évről évre egyre többen érzik úgy, legalább megpróbálják – és legalább a Föld napján, április 22-én tesznek valamit ennek érdekében: fát ültetnek, rajzpályázatot hirdetnek, környezeti vetélkedőt, patak- és falutakarítást szerveznek, valamelyik zöldszervezethez csatlakoznak, vagy saját szervezetet alapítanak. És ez a Föld napja mozgalom legnagyobb sikere: hogy helyi igény szerint, helyi kezdeményezésre szerveződnek a Föld napi programok, és ma már nem csak a Föld napján.
Iskolánk háziversenyt szervezett ezen a napon. Felsőseink természetismereti vetélkedőn indulhattak és csapatban mérhették össze tudásukat. Elsőseink rajzokat készítettek, másodikosaink előadást tartottak az általuk készített környezetvédelmi témában, harmadikosaink pedig elgondolkodtató környezetismereti totót töltöttek ki legjobb tudásuk szerint. Izgalmas délutánt tölthettünk együtt.

Kissné Fetth Mária 4. osztály vezetője

A költészet napja – képek

 Minden évben április 11-én, József Attila születésnapján közösen megünnepeljük a költészet napját. Az alsó tagozatos osztályok megajándékozzák egymást egy-egy verssel, verscsokorral. A felsős osztályok is hasonlóképpen tették emlékezetessé ezt a napot.Az idei megemlékezésünk is nagyon jó hangulatú volt.

Kissné Ságodi Gyöngyi alsós munkaközösség-vezető

Március 22. – A Víz Világnapja – képek

 1992-ben az ENSZ 47. közgyűlésén március 22-ét a Víz Világnapjának nyilvánították és 1994. óta világszerte próbálják felhívni a figyelmet vízkészletünk fontosságára.  Bár a Föld felszínének mintegy 70 százalékát víz borítja, tengerek és óceánok formájában, az összes vízkészletből csupán 2 százalékot tesznek ki az édesvizek. Ennek legnagyobb része (az összes édesvízkészlet 77 százaléka) a sarki jégtakarók és gleccserek jegébe fagyva, illetve felszín alatti rétegvíz és mélységi víz formájában van jelen. A folyóvizek, az édesvízi tavak, a talajvíz, illetve a légkörben található vízpára alkotja a fennmaradó részt. A vízhiányos országok lakossága – tanulmányok szerint – 2025-re az ezredfordulós közel fél milliárdról 3 milliárdra nőhet. (Afrikát és Dél-Ázsiát érinti a probléma mindenekelőtt).  Számtalan országban okoz égető problémát a tiszta víz hiánya, a szárazság által sújtott területek nagysága egyre nő.
A tiszta víz hiánya a katasztrófáktól függetlenül is – pl. az afrikai országokban – rendszeresen vezet járványok kialakulásához. Ahhoz, hogy a jövőben is mindenkinek jusson tiszta ivóvíz, hogy megmaradhassanak a folyók és tavak, erőfeszítéseket kell tennünk vizeink megóvásáért, állapotuk javításáért. A hazai vizek állapota nem rossz, de nem is elég jó. Jelenleg soha nem látott mértékű, sokmilliárdos vízminőség-javítási, csatornázási, szennyvízkezelési programok zajlanak szerte Magyarországon. Ezek révén az állam igyekszik mindent megtenni, amire ereje, képessége van – azonban felszíni vizeink tisztábbá tételéért, a felszín alattiak minőségének megőrzése érdekében mindannyian tehetünk valamit. Nemcsak a Víz Világnapján, hanem mindig, amikor megnyitjuk a csapot, és mikor kihúzzuk a lefolyó dugóját. Iskolánk 4. osztálya elékezett meg szép műsorral e jeles napról.

Kissné Fetth Mária a 4. osztály vezetője

Nagycsoportos ovisok a suliban – képek

Minden év tavaszán eljönnek hozzánk az iskolába a nagycsoportos óvodások. Meglátogatják régi ovistársaikat, akik már komoly iskolások, első osztályosok. Ebben az évben is két iskolai órán vettek részt. Együtt tornáztak és játszottak az 1. a osztályos tanulókkal a tornateremeben Fazekas Zsoltné, Márti néni vezetésével. Ezután Tükör Balázs bácsival és az 1. b osztály tanulóival az iskolapadba ültek és belekóstoltak az iskolai tudományokba. A 2. osztályosok ajándékot készítettek a kicsiknek, amit nagy szeretettel adtak át az óvó néniknek, hogy a kis vendéglátás után adják oda a leendő első osztályos gyerekeknek. Nagyon jó kis délelőtt volt, jövőre is folytatjuk ezt a hagyományt.

Kundra Lászlóné igazgató

Március 15. – képek

Március 15-én a hagyományos rend és nyugalom nem tartott sokáig. Több ezer ember hömpölygött ugyanis aznap Buda és Pest utcáin több szabadságot és jogot követelve  a magyarságnak. A tüntetéseket a „márciusi ifjak” szervezték előző este a híressé vált Pilvax Kávéházban. Vezéralakjai közé tartozott Petőfi Sándor, Jókai Mór, Vasvári Pál, Irinyi József. Elfogadtatták követeléseiket, így győzött a forradalom, ami szabadságharccal folytatódott. Ezt a szabadságküzdelmünket sajnos később az osztrákok kegyetlenül leverték és megtorolták.

Kissné Ságodi Gyöngyi alsós munkaközösség-vezető

Zongora koncert kicsiknek – képek

 Szokatlan zongora koncerten vehettek részt iskolánk tanulói március első hétfőjén. Várnagy Andrea és Fazekas Zsolt zongoraművész házaspár arra vállalkozott, hogy gyermek közelibbé varázsolja a komolyzenét, a zongora hangját. Egy nagyon kellemes órát töltöttek együtt iskolánk diákjai és művészházaspár, ahol zenéről, versről, érzésekről és azok kifejezéséről tudtunk meg többet, lettünk gazdagabbak. Köszönjük.

Kundra Lászlóné igazgató

Nemzetközi anyanyelvi nap – képek

 Az ENSZ 1999-ben február 21-ét Nemzetközi anyanyelvi nappá nyilvánította, 2000-ben ünnepelték először. A határozat célja a nyelvi változatosság, a kulturális sokrétűség megőrzése. A világ kulturális hagyományainak ápolásához ugyanis éppen a különböző nyelvek járulnak hozzá leginkább. Ezért szükséges minden lehető eszközzel megőrizni az anyanyelvek sokszínűségét.Az alsó tagozatban nyelvi játékokkal, találós kérdésekkel, képrejtvényekkel emlékeztünk erre a napra.

Kissné Ságodi Gyöngyi

A Valentin-napi diszkó – képek

Az egész péntek délután úgy kezdődött, hogy minden osztály előadott egy-egy műsort. Ezekre az osztályok heteken át gyakoroltak, akár az utolsó óra után is, és gondolom hogy mindenkinek megkönnyebbülés volt előadni és túllenni az egészen. Az előadás előtt mindenki átöltözött az egyik teremben, majd az 5. évfolyam kezdte az egészet, és sorban jöttek az osztályok. Az 5. osztály Afrikáról adott elő egy érdekes koreográfiát, a 6. osztály tanulói különböző zenékre táncoltak, a 7.a osztály a Hupikék Törpikéktől a Kend rám című dalra táncolt, a 7.b vörös ruhában orosz táncot mutatott be, míg a 8. osztály a Gangnam Style-ra táncolt. Ezután mindenki visszaöltözött utcai ruhába, majd megvolt az eredményhirdetés. Az első helyezést a 7. b nyerte el, a második a 7. a lett, a harmadik holtversenyben az 5. és a 8. osztály. A negyedik helyen a 6. osztály végzett, de ők vigasztalódhattak azzal, hogy az első félév diák-önkormányzati versenyét ők nyerték. Természetesen a műsorokért mindegyik osztály kapott csokit, csak különböző méretűt. Ezek után elkezdődött a diszkó, és közben a büfé is nyitva volt. Elég sokan hoztak sütit, így a buli végén is lehetett vásárolni, mellesleg volt közel 20 liter ital is, ami nem fogyott el. Lehetett vásárolni tombolát, amivel a buli felénél lehetett nyerni. Elég változatosak voltak a nyeremények. Volt pénztárca, lemeztartó, gyapjúból készült virágszál, karóra, dominó, és a két főnyeremény torta volt. A 7.a osztályfőnöke 23 tombolát vett, amiből az egyik tortát meg is nyerte, amit az osztályával meg is osztott. A bulira visszatérve Kovács Zoltán volt a DJ, aki már elballagott, de a zenét ugyanúgy megoldotta, mint azelőtt. A tanárok ki-be jártak, mindig más volt az ügyeletes a teremben. A diákok bent táncoltak, kint beszélgettek, telefonoztak, ettek-ittak. A diszkó összesen 2 és fél óráig tartott, ami bőven elég volt egy kis szórakozáshoz. Persze a buli végén a süteményeket olcsón adták, majd a tálcákat visszaadták a jogos tulajdonosnak minden osztályban. Jó buli volt ez, remélem, hogy megmarad ez a jó hagyomány.

Juhász Gábor 7.a osztály

Iskolánkban minden évben megrendezik a Valentin napi bulit. Az alsósoknak ilyenkor Farsang van. Minden felsős osztály készül egy műsorral, amit előad a többi diáknak. A mi osztályunkból a fiúk viccesen táncoltak a Gangnam Style-ra. Majd a lányok is előadtak egy táncot szintén erre a dalra. A főpróba pénteken délelőtt volt. Már mindenki nagyon izgult, amikor délután fél háromra visszajöttünk a suliba. A lányok átöltöztek fekete cicagatyába és színes trikóba, majd kivasalták a hajukat. A buli háromkor kezdődött. Az ötödikesek kezdték a műsort, az Afrika című számra adtak elő, majd a 6. osztály táncolt, aztán a 7.a. Hupikék törpikéknek öltözve táncolt. Előttünk az utolsó fellépő a 7.b. volt, ők Kalinkát táncoltak és nagyon nagy sikerük volt. Utána jöttünk mi. Először a fiúk mentek fel a színpadra, táncoltak majd a lányok fekete kapucnis pulcsiban és napszemüvegben és „lelőtték” őket. A fiúk lementek és a lányok ledobták a pulcsit és a napszemcsit. A lányok táncolni kezdtek és mindenki nevetni kezdett. Először nagyon izgultunk, de mikor láttuk, hogy tetszik nekik már kicsit szabadabban mozogtunk a színpadon. Sajnos a zenénket elrontották és lekapcsolták a vége előtt ezért a legjobb rész kimaradt, de nagyon örültünk, mert senki nem rontotta el. Mikor kihirdették, hogy melyik osztály nyert a műsorával kiderült, hogy sajnos csak 3.-ak lettünk. (Első 7.b. Második 7.a.) Mivel a zenénket elrontották kikönyörögtük, hogy had táncoljuk el még egyszer. Eltáncolhattunk és most már a zene is jó volt. Mindenki nagyon megdicsért minket hogy ügyesek voltunk. Kinyitott a büfé és elkezdődött a buli. Öt óra körül volt a tombolahúzás. Én csak 1 tombolát vettem, de nyertem egy férfi (!?) pénztárcát. Kihirdették a DÖK nyertesét, a 6. osztályt, ahol szintén harmadikak lettünk. A buli végén még egyszer lejátszották a zenénket és akkor már az egész felső velünk táncolt. A buli utolsó fél óráját a büfében töltöttük és sütiket ettünk a barátnőmmel. Nagyon jó volt. Kár, hogy ez volt az utolsó Valentin napi bulim.

Marczona Luca 8. osztály

Itt a farsang, áll a bál… – képek

2013. február 2-án 15 órától a mi iskolánkban is állt a bál. Nagy örömünkre sokan elfogadták meghívásunkat és jó hangulatban, velünk töltötték a délutánt. Nagyon ötletes jelmezeket öltöttek magukra a gyerekek, melyek jutalmazása osztályonként történt. Finom süteményeket, szendvicseket ehettünk, szörpöt ihattunk a büfében, ha megéheztünk, megszomjaztunk tánc közben. Bálkirálynőt és bálkirályt választottunk Baranyai Kata és Szabó Bálint személyében. Értékes tombolatárgyak kerültek kisorsolása a mulatság végén. Jó hangulatú délután volt, jövőre is várunk szeretettel mindenkit.

Kissné Ságodi Gyöngyi alsós munkaközösség-vezető

A Magyar Kultúra Napja – képek

Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én Szatmárcsekén írta meg a magyar nép Himnuszát. Eredetileg régiesen írták a címét, így: Hymnus. Alcíme ez volt: „A magyar nép zivataros századaiból”. Nyomtatásban öt évvel később, 1828-ban jelent meg először. Megzenésítésére 1844 februárjában írtak ki pályázatot. A beérkezett 13 pályamű közül Erkel Ferencé lett a győztes. A megzenésített Himnusz 1844. július 2-án hangzott fel először a Nemzeti Színházban.
Közel százötven évet kellett várni arra, hogy a mű hivatalosan is nemzeti himnuszunk legyen. A Himnusz kéziratát az Országos Széchényi Könyvtárban őrzik.Iskolánk minden évben megemlékezik e jeles napról. Ebben a tanévben Batha Józsefné segítségével a 4. osztályosok, Tóthné Kolmankó Diána vezetésével pedig az 5. osztályosok tartottak előadást az osztályokban

Kissné Ságodi Gyöngyi alsós munkaközösség-vezető

Iskolai karácsonyi műsor – képek

„Elindul újra a mese! Fényt porzik gyémánt szekere!…” Wass Albert gyönyörű versével köszöntötte a 7.a. és b. osztály az iskola tanulóit, tanárait és minden dolgozóját az év utolsó tanítási napján a karácsonyi ünnepek közeledtével. „Legyetek újra gyermekek, hogy emberek lehessetek!” A Holle anyó mesén keresztül mindannyiunk egy kicsit elfeledhette a rohanással teli hétköznapokat és „megferedhetett a mesék tavában”. Átélhette a gondtalanság, a szeretet és gyönyörűség pillanatait, a hópelyhek tánca vidámságot hozott lelkünkbe.  A mese végén együtt énekelhettük „reményt adhatsz pár mosollyal…ha másod nincs is, ezt add tovább!” Ezzel a karácsonyi műsorral kívántunk mindenkinek Békés Ünnepeket és Boldog Új Évet!

Gere Szilvia és Kiss Zoltánné – 7. a és 7. b osztály vezetői

Adventi gyertyagyújtás – képek

Iskolánk dolgozói nevében szeretettel köszöntök mindenkit, advent harmadik vasárnapján. Advent a várakozás ideje, miközben lélekben felkészülünk az ünnepre.
Nagyon nehéz feladat ez ma, rohanó világunkban, felgyorsult élettempónkban.
Nagyon jó ötlet volt a községünk vezetőitől, hogy 3 évvel ezelőtt hagyományteremtő szándékkal adventi rendezvénysorozatot indított el. Azért, hogy kilépve mindennapjaink mókuskerekéből, összegyűljünk itt a falu központjában, hogy meggyújtsuk adventi koszorúnk egy- egy gyertyáját, gyönyörködjünk a nagyvenyimi gyerekek és művészeti csoportok előadásában. A műsor után és természetesen nem alatta beszélgessünk el barátainkkal, kortyolgassuk a forralt bor, eszegessük a finom süteményeket, hogy miközben jól érezzük magunkat, jótékonykodjunk is.
Hiszen az ünnepet maga a készülődés teszi igazán ünnepivé. Ott, ahol a készülődést nem hatja át a várakozás izgalma, ahol nem örömmel gondolnak az ünnepi összejövetelekre, az ünnepi étkekre, ott az ünnep sem igazán fontos, az ünnep sem lesz igazán jó hangulatú.
Mert mit jelent az ünnep és mondd, meddig tart-kérdezte az előbb elhangzott dalban Zorán az nagyszerű szövegíró és zeneszerző, de meg is adja a választ.
Az ünnep, amikor a ritka percek selyemszalagját együtt bontjuk fel. Kívánom, hogy legyen ebben része minden kisgyermeknek és felnőttnek egyaránt.
Advent 3. vasárnapja az örömvasárnap, e nap liturgikus színe a rózsaszín, ma a rózsaszín gyertya kerül meggyújtásra az adventi koszorún, amit a rossz idő miatt most itt gyújtunk meg.
Kívánom, hogy iskolás gyermekeink műsora tegye teljessé az örömvasárnap hangulatát. Hallgassák őket szeretettel, türelemmel és csendben.

Kundra Lászlóné igazgató

Mikulás-túra – képek

Iskolánk minden évben részt vett az 5. éve szervezett Mikulás-túrán. Így volt ez az idén is. Én először indultam és úgy tűnik kifogtam a leghidegebb túrát. Ilyen hideg még egyetlen túrán sem volt, mondták a többiek. Ménesmajorig vitt ki bennünket a busz, mert onnan gyalogoltunk haza, ez volt a 15km-es táv. Szerencsére több szakaszon voltak fák és bokrok, amik valamennyire felfogták a szelet, de volt, ahol rettentő hidegen fújt a szél. Bekötöztük az arcunkat sállal szinte csak a szemünk látszott ki. Voltak pihenőállomások, ahol csokit, teát kaptunk és útközben a jött a Mikulás és a Krampusz, akik szaloncukrot osztottak. Amikor megérkeztünk a suliba, meleg tea és zsíros vagy lekváros kenyér várt bennünket. 35-en teljesítettük a távot az iskolából, jelvényt és oklevelet kaptunk ezért. Nagy kihívás volt, de megcsináltuk.

Ősi Parik 7.a osztály

Mikulás-délután az alsóban – képek

Hagyomány már iskolánkban, hogy december 6-án nemcsak délelőtt néz be az iskolába a Mikulás, hanem a délután is róla szól. Az idei évben mégis egy kicsit másképpen volt, mint tavaly. Délelőtt színházi előadást néztünk meg a helyi művelődési ház szervezésében, és amikor kinéztünk az ablakon, láttuk, amint a Mikulás sétál ki az iskolából. Integettünk neki, ő meg visszaintegetett. Amikor vége lett az előadásnak minden kispajtás egy nagy zacskó ajándékot talált a padjában, biztosan ő rejtette el. A délután még ennél is izgalmasabb volt. Az aulában gyűltünk össze, az összes alsós iskolás és sok-sok meghívott óvodás, hogy megnézzük az iskola kis bábcsoportjának előadását, ami természetesen a Mikulásról, a krampuszokról és a gyerekekről szólt. Nagyon ügyesek voltak a fellépők, nagy tapsot kaptak. Ezután sütizés és szörpözés következett. Rengeteg finomságot hoztak a szülők, így mindenki teleehette a pocakját. A szülők beszélgettek, a gyerekek pedig három dolog közül választhattak. Kézműveskedés, játszósarok vagy tánc. Hát mindegyik nagyon remek volt. Nyomdáztunk, színeztünk, sógyurmát díszítettünk, állatokat rajzoltunk, aztán babáztunk vagy építettünk. Persze volt, aki végigtáncolta az egész időt. Egyszer csak azt mondták a tanár nénik, hogy vége a bulinak, pedig mi még nagyon szerettük volna folytatni. Igaz, amikor hazaértünk, akkor derült ki, hogy jól elfáradtunk.

2. osztály tanulói

Színházbérlet alsó tagozatosoknak

A tavalyi tanévhez hasonlóan kihasználtuk a dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza adta lehetőséget és ismét váltottunk tanulóink számára színházbérletet (Pimpáré bérlet). Az alsó tagozatos diákjaink közül 53-an éltek a lehetőséggel, aminek mindannyian nagyon örültünk. Három előadás tartozik ehhez a bérlethez, melyből október 17-én már megnéztük a Csillagvitéz című előadást, november 5-én a Pimpáré és Vakvarjúcska előadás lesz a következő, majd a Maszat hegyen túl zárja élményeink sorát.

Kissné Ságodi Gyöngyi alsós munkaközösség-vezető

Elkezdődött a játszótér kialakítása – képek

Régi vágya a nagyvenyimi iskolás közösségnek, hogy az iskola udvarán legyenek olyan eszközök, ahol tanulóink a szünetben, a napköziben tartalmasan töltsék a pihenőidejüket. Iskolai alapítványunk és a Nagyvenyimi Faluszépítő Egyesület és az Erdőjárók Klubja mellett a szülők támogatásával megkezdődtek a munkálatok. Környezetvédelmi projektnap keretében megvásároltuk és elültettük a 4 zentai hársfánkat és 2 padot készítettünk a fák leendő árnya alá. Tavasszal egy újabb környezetvédelmi nap keretében alakítjuk tovább az udvar virágosítását. A játékok telepítése az időjárás függvényében történik majd. Köszönjük mindazoknak, akik fontosnak tartották az iskolai játszótér kialakítását.

Kiemelt támogatóink voltak: Angyal László, Antus Imre, Batha Józsefné, Börcs család, Dr. Reiter Gábor, Futó József, Fekecs család, Greksa család, Gyurákovics család, Hamar család, Halasi család, Jakab Zoltán, Kiss Csaba Gábor, Kegyes Lászlóné, Kundra Lászlóné, Móré Krisztina, Rácz Gábor, Szabó Imre és neje, Szabó István és neje, Szabóné Hajnal Renáta, Szilas György, Tóth Julianna, Tóth Tamás és neje, Tusa Trans.

Támogattak még bennünket: Feketéné Dankó Krisztina, Szabados Zalán, Benedekné Sajti Julianna, Németh család, Rédl család, Szigeti család, Takács Regina szülei, Tóth Zoltán, Pokornyi Lászlóné, Tóth András, Pokornyi László, Jonkl Zoltán, Szabó Attila, Harangozó Tímea, Papp Kornél, Horváthné Gyalus Edit, Radó László, Borbás család, Varga Vanda, Szabó Bálint, László Viktória, Förhécz család, Szabóné Kádár Veronika, Tóth Zoltánné, Kolmankó Sándor, Szentesi család, Ritter Dorottya, Császár család, Ráthgéber László, Kádár József, Szabó Lívia, Görbe család, Kiss Zsoltné, Sipeki Barbara, Kovács Sándorné, Fülöpné Barna Éva, Jakab Tamás, Farkas Krisztina, Vargáné Kaiser Katalin, Rauf Pál, Sohajda Sára, Szántó Péter.

Az akciót kiemelten támogatta: 1.a, 2., 3.a osztály.

„Egyedül a legnagyobb erő sem tehet mindent, nem tehet sokat: egyesített erőknek pedig a lehetetlennek látszó is gyakran lehetséges.”

(Kölcsey Ferenc)

Tök-buli – képek

A Tök-buli fergetegesen sikerült, ezt részben testvéremnek, Kovács Zoltánnak is köszönhetjük, aki fantasztikus zenéket játszott. Sokan voltunk jelen az iskolából, még a tavalyi nyolcadikból is eljöttek páran. Ők is táncoltak, bár én a színpadról figyeltem őket. A díszítés nekem nagyon tetszett, némelyik még egy kicsit félelmetes is volt. A büfében sok finom sütit és üdítőt lehetett venni kedvező áron. A lányok, akik a büfében árusítottak, nagyon kedvesen szolgáltak ki bennünket. Az egész buliban az nem tetszett, hogy sokszor felkapcsolták a villanyt, pont akkor, amikor már belejöttem a táncolásba. Az utolsó fél óra nagyon jól telt. A Gangnam Style című számra mindenki elkezdett táncolni. Fentről, a színpadról csak néztem, mert jó volt abban a pillanatban a többi diáktársamat boldognak látni. Majd végleg felkapcsolták a villanyt, és vége lett a bulinak. Köszönjük a nyolcadikosoknak ezt a fergetegesen jó szórakozást. Sosem felejtem el.

Kovács Mónika 7. b osztály

Őszi túra a Bakonyban – képek

Idén először vettem részt a Gaja-patak menti túrán. Csodálatos őszi élményben lehetett részem, hiszen gyönyörű tájon jártunk. A gyönyörű Gaja-patak, mely vadregényes tájon halad át, és az őszi színekben pompázó erdő igazi kikapcsolódás volt számomra. A térség két festői szépségű szurdokvölgyéről ismert. Az egyik a bakonynánai Római-fürdő szurdoka, a másik a fehérvárcsurgói Galya-völgy, amely a több km hosszan elnyúló szurdkvölgy. A természeti csodákban bővelkedő turistaparadicsom számomra és a gyermekek számára is sok látnivalót rejtett. Különleges növények, fák és gombák bővítették ismereteinket. A kellemes társaság és a napsütéses idő felejthetetlen élménnyé tette az első iskolai kirándulásomat. A következő túrán is nagyon szívesen részt veszek.

Rédei Zita napközis nevelő

Október 23. Nemzeti ünnep – képek

Iskolánk ismét méltó megemlékezést tartott nemzeti ünnepünk alkalmából. Részlet Budai Árpádné, iskolánk magyar-történelem szakos tanárának ünnepi beszédéből:
„Az Élet, a Sors, a Történelem, mindig feladatot ad a nemzedékeknek. Az 56-osok nemzedékének a harc, az önfeláldozás, az áldozathozatal feladatát adta. Élték az 50-es évek nagyon nehéz életét, és amikor eljött az idő, nem mérlegeltek. Tették azt, amit a szívük diktált. Megvívták a forradalom küzdelmeit, szembeszálltak az idegen, megszálló nagyhatalommal. 
(…)
Mi, akik most itt ünnepelünk, már egy másik generációt képviselünk. De a mi nemzedékünk is kapott feladatot. Ez a szembenézés: múltunkat, így 1956 októberének és novemberének eseményeit megismerni, megérteni. Elfogadni azt az erőt és tartást, amit elődeink áldozata ad, mikor mi is megvívjuk saját életünk egy-egy nehéz, hétköznapi csatáját. A múltat így „oldja békévé az emlékezés”.”

Budai Árpádné 8. osztály vezetője

Pályaválasztási kiállítás

Október 9-én rendezték meg a Pályaválasztási kiállítást a Dunaferr Szakközépiskolában. Minden középiskolából eljöttek a tanárok és a diákok, hogy meggyőzzenek bennünket arról, hogy miért az ő iskolájukat válasszuk. Nekem azért tetszett a rendezvény, mert sok mindent megtudhattam, arról az iskoláról, ahol majd tovább szeretnék tanulni. Olyan szakmákat, középiskolákat, és egyetemeket ismerhettem meg, amelyekről még nem is hallottam. A süteménykiállítás, a táncműsor, és a divatbemutató volt a leglátványosabb. A Hankook és a Honvédség sátra kötötte le a figyelmemet a legjobban, itt volt a legnagyobb a tömeg is. A legeslegjobb mégis az volt, hogy ezen a napon a nyolcadikosoknak nem volt tanítás.

Bodor Zsolt 8. osztály

Új alaptörvény és Nemzeti hitvallás átadása – képek


Október 6. – képek

Emlékezés a mártírokra – részlet a kivégzések évfordulóján tartott megemlékezésünkből: 1848-49-ben szabadságharc zajlott Magyarországon. A világosi fegyverletétel után Haynau tábornok kegyetlen bosszút állt a szabadságharc tisztjein. A megtorlás csúcspontját október 6-ára időzítette. E napon Aradon kivégeztek 13 honvéd tisztet. Pesten főbe lőtték Batthyány Lajos grófot, Magyarország történelmének első miniszterelnökét. Haynau rémuralmának az európai közvélemény és a kormányok felháborodása vetett véget.Ezen a napon megemlékeztünk a hősökről, és hagyományunkhoz híven ötödikeseink a Nemzeti hitvallás, nyolcadikosaink a Magyarország Alaptörvénye füzetet vehette át történelemtanárától.

Budai Árpádné 8. osztály vezetője

Zenei világnap – képek

A zene fontos az életben. Ha nem lenne, akkor nem lenne jókedv sem. A zene az ember lelkét megtölti szeretettel, és ez mindennél gyönyörűbb. Szeresd a zenét, és hallgasd mindennap!

Mintál Kamilla Virág 5.o

Kutatók éjszakája – képek

Nekem nagyon tetszett a kutatók éjszakája, kivéve azt, hogy előtte való nap volt a lomtalanítás. Először a Corvinus Egyetemre mentünk, ahol három előadást is megnéztünk: Jégbezárt világ, Hentes titka, a Tojás című műsorokat. Az én kedvencem a Jégbezárt világ volt, ahol folyékony nitrogénnel dolgoztak. Ráadásul még fagyit is ehettünk. A második legjobb a Hentes titka volt ahol nagyon finom rántott húst készítettek, de nem hétköznapi módon. A tojásokról meg nem tudok mit mondani, mert az nem tetszett annyira. Ezek után elmentünk egy járműkiállításra, ami nagyon izgalmas volt. Összességében nagyon örülök, hogy elmehettem a kutatók éjszakájára. Köszönjük Czimmer Éva néninek, hogy minden évben megszervezi ezt az éjszakai pesti kirándulást.

Ujvári Dávid 8.osztály

Szakmai nap – képek

Iskolánk tantestülete minden tanévben szakmai nap keretében előadásokon, bemutató órákon vesz részt azzal a céllal, hogy oktatási-nevelési és módszertani tapasztalatait fejlessze, bővítse. 2012. szeptember 24-én megtartott szakmai napunkon a Multikulturális nevelés fontosságáról és szükségességéről hallhattunk előadást. A multikulturális nevelés nem új fogalom hazánkban, inkább csak újra felfedezett és újraértelmezett kifejezés, mely nagyobb szerepet kapott az Európai Unióhoz való csatlakozás időszakában. Az előadás rávilágított arra, hogy a multikulturalitás egy lehetőség az új megismerésére, befogadására és elsajátítására. Lehetőség a tanulásra és az általa nyújtott lehetőségek kihasználására. A multikulturális nevelésnek olyan kompetenciákat kell kialakítania a tanulókban, amelyek képessé teszik őket, hogy megtanulják kezelni a sokszínűséget és a  különbségeket. Tanítani kell nekik a más csoportokkal való kommunikáció fontosságát, a tolerancia képességének kialakulását. Szükséges, hogy a diákok megbízható ismereteket kapjanak tanáraiktól, amire később az idegen kultúra elfogadását tudják építeni. Lehet az elfogadás passzív is, de fontos hogy a motiváció és saját tapasztalat képessé tegye majd a fiatalokat arra, hogy bármerre járnak a világban az adott térséget, nyelvet, népet és kultúrát megismerjék. Ezen a napon betekintést kaphattunk egy olyan folyamatba, amely a multikulturális kapcsolat hitelességét bizonyítja. „Több kultúra, több nyelv, de egy kommunikációs kód”, e szemléletmódot kell elsajátítanunk és továbbadnunk tanulóinknak.

Gere Szilvia 7. b osztály vezetője

Képek – sulihét elsőmásodikharmadik napja

Sulihét felsős szemmel

Szerintem maga a sulihét egy nagyon jó ötlet. Ki lehet kapcsolódni a tanulásból és mégis a barátok között lehetünk. Nagyon jó programok voltak az idén is. Sétáltunk a helyi arborétumban, ami nagyon szép lett. Azután lent a foci pályán töltöttük a délelőttöt, ahol a kötélhúzás a sportkvíz, a vágta és a foci volt a legjobb, mert ezekben össze kellett dolgozni a sikerhez . A kézi kupán becsületesen játszottunk , jó volt a csapatok elosztása is. Érdekes volt a Kossuth útja nevű csapatvetélkedő, ahol nagyon érdekeseket tudtunk meg egymástól. A gyűjtőmunka is nagyon jó és érdekes volt. A történelmi előadás Becze Gáborral szinte magunk elé idézte a magyar emberek lelkesedését a szabadságért. A helytörténeti sétán megismertük a falu fontosabb pontjait. Az idén először megrendezett családi napon mindenki jól érezte magát, pókereztünk Limperger tanár nénivel. Nagyon jó volt a sulihét, lehetne hosszabb is.

Szenczi Kitti, Markovics Regina, Mertz Martin, Gyurákovits Alex 7. osztály

Nekem a sulihét minden napja nagyon tetszett.Az első napot a focipályán töltöttük. A programok közül a legérdekesebb a futóverseny volt, talán azért, mert a mi osztályunkból mindenki futott, és én a harmadik lettem. Következett a kötélhúzás, ahol Anitával kipróbáltuk, hogy melyikünk az erősebb. A totó kitöltésekor pihentünk. Mi mind a 14 kérdésre helyesen válaszoltunk. Nekünk, nyolcadikosoknak a seprűlovaglás tetszett a legkevésbé, úgy gondoltuk, hogy ez kisebbeknek való feladat.A csütörtök is nagyon jól telt el. Nem is gondoltuk volna, hogy az elsősök avatása ilyen nagyszerű és felelősségteljes feladat. Én egy aranyos kislányt és egy kisfiút avattam fel. Ezután következett a projekt. Tamarával együtt mi is csapatkapitányok lehettünk. A mi vezetésünkkel III. helyezett lett a csapatunk.Pénteken falutúrára indultunk. Az osztályban megoszlanak a vélemények erről a programról, nekem az nem tetszett, hogy mindenki másfelé akart menni.A szombati családi napon is részt vettem. A Kamasztanya felavatása volt a legfontosabb esemény. Szerintem jó ötlet volt a Kamasztanya létrehozása, én is biztosan sokat fogok odajárni. Az avatás után bemutatkoztak a biciklisek, deszkások, rollerezők. Arra gondoltam, hogy én biztosan elestem volna. De a Családi nap legemlékezetesebb eseménye Adél kutyás bemutatója volt. Aranyos és okos kutyájával, Roxival adtak elő zenés, táncos műsort.Szóval csak annyit, hogy nekem nagyon tetszett ez a sulihét. Még sok ilyet szeretnék!

Kováts Andrea 8.o

Sulihét alsós szemmel

Az iskolahét mindig nagyon jó és izgalmas időszak. Jó dolgokat találnak ki a tanár nénik és bácsik. Nagyon tetszett a futóverseny, a macskabowling. A focipályán nagyon jól éreztük magunkat, rengeteg érdekes feladat volt. Az a rész nagyon tetszett, amikor mi negyedikesek voltunk a főnökök és mi irányítottuk a csapatot, ahol a sok kicsivel nagyon nehéz dolgunk volt. Minden évben a kedvencünk volt a szabadulj a labdától játék, most is megismételtük ezt. A Kossuth-tortán 210 gyertya égett, nagyon szép volt és főleg nagyon finom. Az énekkar szép műsort adott, a nagyok pedig felöltöztették sulipólóba az elsősöket. Szerintem eddig ez volt a legeslegjobb sulihét.

Szokolai Szixtin, Hekele Dóra, Szabó Soma 4. osztály

Minőségbiztosítás

Iskolánk 2004 óta minőségbiztosított intézmény. Azóta tudatosabban figyelünk partnereink igényeire, ezért a rendszeres kapcsolattartás mellett 2-3 évente kérdőív segítségével is kikérjük véleményüket. A nyár folyamán minőségbiztosítási csoportunk feldolgozta a tanulók, a szülők, az iskola dolgozói, az óvónők iskolai életről tavasszal kitöltött kérdőíveit. Nagy munka volt ez, de érdemes megtennünk ezt, hiszen nagyon fontos, hogy olyan célokat tűzzünk magunk elé, amelyeket többségi elvárás támaszt alá. Köszönöm minden tanulónak, szülőnek, kollégámnak, óvó néninek, hogy komolyan vették ezt a feladatot, hogy a szöveges válaszok nagyrésze igen értékes ötleteket, gondolatokat tartalmaztak. Ezekből építettük fel a céljainkat, ezekből fogalmaztuk meg feladatainkat a következő időkre.

Kiemelten kezeljük továbbra is az iskolai, különösen az udvari fegyelem kérdését, óvjuk a nyugodt légkört. Folytatjuk az egyénre szabott oktatást, a felzárkóztatás, de nagyobb lépéseket teszünk a tehetséggondozásban is. Törekszünk továbbra is a naprakész információáramlásra,  különösen a tanulók értékelésének jelzésében. Sok kritika érte az étkezést, étkeztetést, ebéd minőségét, és az iskola környékének biztonságát. Lépéseket teszünk ezeken a területeken. Továbbra is nagy hangsúlyt kap iskolánkban az idegen nyelv, a sport, alternatívaként a szervezettebb udvari időtöltésre is figyelünk, bár napközis tanulóink délutánonként a kötetlen játékot nagyon kedvelik. A tanulói és szülői kérdőíveken hiányosságnak az udvari játszóteret fogalmazták meg a legtöbben, teljesen jogosan. A szülők nagy része szívesen venné, ha családi napot szerveznénk, ahol diák –tanár-szülő egy kötetlenebb időszakot tölthetne együtt.

A csatolt fájlban részletesen is láthatják a különböző csoportok véleményét.

Minőségbiztosítás 2012 – minosegbiztositas2012.xls 

Kundra Lászlóné igazgató

Tanévnyitó – képek

Ahhoz, hogy az előttünk álló tanév sikeres legyen, sok mindenre van szükség! Arra, hogy kollégáim áldozatosan végezzék munkájukat, arra, hogy tanulóink követve a pedagógusok útmutatását folyamatosan és rendesen tanuljanak, valamint tisztességesen viselkedjenek, arra, hogy a szülők az iskolával, a pedagógusokkal együttműködjenek, hogy folyamatosan kapcsolatot tartsanak és természetesen arra is, hogy az iskolavezetés megfelelően kézben tartsa az intézmény irányítását. Hiszek abban, hogy az elmondottaknak megfelelően minden teljesül majd – vagyis mindenki teszi a dolgát. Ennek pedig egy célja van kedves Szülők: a mi tanulóink, az Önök gyermekeinek sikere, jövője, boldogsága. Azt hiszem ez elég nyomós ok és nemes cél ahhoz, hogy tegyünk érte, és útjára indítsuk a 2012/2013-as tanévet.

Kundra Lászlóné igazgató