kézmosás

FOLYTATJUK

Kedves Anyukák és Apukák!

Bár a közoktatási rendszer átalakításával a Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola oktatási szakmai irányítása mellett 2017. január 1-től immár az épületüzemeltetés feladatát is a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ látja el, gyermekeink iskolai nevelésének és oktatásának körülményei számunkra mit sem veszítettek fontosságukból, hiszen bennük látjuk Nagyvenyim jövőjét.
A képviselő-testület éppen ezen elvtől vezérelten döntött a korábbi kettőt követő harmadik új tanterem kialakítása mellett az iskolaépület két ütemben, több mint 100 millió Ft értékben megvalósítandó energetikai korszerűsítésére történő pályázat benyújtásáról. Döntöttünk arról is, hogy az első ütemben elvégzendő beruházás, mely a hőtermelő oldal korszerűsítését jelenti, a pályázati támogatottság esetleges hiányában, önerőből is elvégzendő feladat. Ezzel együtt meg kellett oldanunk a gyermekek iskolaépületen belül történő étkeztetését is.
Az elavult, kilyukadt, nem javítható állókazánok és bojlerek leszerelését követően így került sor a régi kazánház (a kevésbé kreatív szemlélő számára talán lehetetlennek tűnő) átalakításával, szigetelésével és felújításával, a folyosó falának megbontásával és új nyílászárók beépítésével az iskola új étkezőhelyiségének kialakítására.
A mintegy 25 millió Ft értékben megvalósított fejlesztés során az újonnan kialakított kicsiny kazánházban 3 db, a legmodernebb kondenzációs hőtermelő technikát képviselő fűtőberendezés, a melegítőkonyha, mosogatóhelyiség és a tornatermi öltözők melegvízellátásának biztosítására pedig indirekt fűtésű melegvíztároló került felszerelésre.
A beruházás második ütemében (pályázatunk támogatása esetén) az épülethatároló felületek szigetelése, valamint a régebbi nyílászárók cseréje stb. mellett a hőleadó oldal korszerűsítését terveztük megvalósítani. Ez a fűtési oldalon a vezetékrendszer és a radiátorok cseréjét, illetőleg a szabályozórendszer kialakítását jelenti, vízoldalon pedig lehetőséget a vizesblokkok mosdóinak melegvízzel történő ellátására. Pályázatunk jelenleg elbírálás alatt van, s mi nagyon bízunk a támogatás elnyerésében.

Karácsony előtt az iskolavezetés egy, az iskolai higiéniás viszonyok javítását és a gyermekek melegvízben történő kézmosását mielőbb lehetővé tévő elképzelésről, illetve ennek előmozdítását szolgáló adománygyűjtésről szóló szülői kezdeményezésről értesített.

Az önkormányzat természetesen tisztelettel és köszönettel fogad minden, az öngondoskodás irányába ható, és a feladatok közösségi összefogás útján történő megoldását célzó kezdeményezést.
Az iskolafenntartó és az önkormányzat között 2016 decemberében létrejött vagyonkezelési szerződés alapján, a Dunaújvárosi Tankerületi Központ munkatársaival egyetértésben, az államháztartáson kívülről érkező források átvételét szabályozó helyi rendeletünk alapján lehetséges (a beadott pályázattal ellentmondást nem keletkeztető és a már megvalósított fejlesztés garanciális feltételeit nem érintő módon) a mosdók melegvízzel történő ellátását célzó, a beérkezett adományokból finanszírozott beruházás.
Amennyiben a fentebb felvázolt szülői kezdeményezéssel egyetértenek, adományaikat – a cél megjelölésével – tisztelettel és köszönettel fogadjuk az önkormányzat

11736037-15361442

számú bankszámláján, vagy (csoportos) pénztári befizetéssel. A beérkezett adományokról hivatalos igazolást állítunk ki, a befolyt pénzből pedig az önkormányzat, mint az adomány ellenében vállalt kötelezettség, elvégezteti a szükséges tervezési és kivitelezési munkálatokat.
Az iskolai higiéniás feltételek javítását célzó szülői kezdeményezés és az adományozás körében érdeklődhetnek Szilas-László Orsolyánál (1.b osztály) személyesen, vagy telefonon a 06 30 4922410-es számon.

Vargáné Kaiser Katalin – polgármester

SZÜLŐI KEZDEMÉNYEZÉS

Kedves Anyukák és Apukák!

Egy szülői kezdeményezéshez szeretném az Önök segítségét kérni.

A tél beköszöntével egyre inkább sürgetővé válik, hogy iskolás gyermekeink számára lehetővé tegyük az alapos kézmosást, mely meleg víz, szappan és kéztörlés nélkül nem lehetséges.

Az elsőként említett feltétel (meleg víz), sajnos nem biztosított iskolánkban, ezért ennek megteremtésére pénzbeli támogatásra van szükségünk.

Több szülővel is beszélgetve arra az elhatározásra jutottunk, hogy gyűjtést szervezünk a hiányzó feltételek megteremtésére.

Első ütemben a meleg víz bevezetésén gondolkozunk, később pedig, a beérkező pénzadományok nagyságától függően, a kéztörlést is szeretnénk még higiénikusabbá tenni kézszárítók felszerelésével.

A meleg víz bevezetésének költsége, kb. 300.000 Ft,- ami a diákok létszámát tekintve kb. 1.000 Ft/fő költséget jelentene, de még ez is nagy megterhelés lenne sok családnak.

Kérjük Önöket, hogy a probléma megoldására, lehetőségeikhez mérten, pénzadományaikkal támogassák kezdeményezésünket.

Pénzadományaikat minden reggel 7:30 és 8:00 között a téli szünetig a földszinti aulában Szilas-László Orsolyának lehet átadni. Szükség esetén más időpontban is, (téli szünetben is) rendelkezésre állunk.

Kérés illetve kérdés esetén a következő számon lehet érdeklődni:

Szilas-László Orsolya

0630/492-2410

Nagyvenyim, 2016. 12.12.

Üdvözlettel

Szilas-László Orsolya 1.b osztály és még sok lelkes szülő

továbbá

Szabóné Kiss V. Éva SZMK

20/4030-445

 

Mentés

Világrekord kísérlet

kezmosas_csoportkep

Az ÁNTSZ Országos Tisztiorvosi Hivatalában dolgozó e-Bug csapat a több helyszínen, egy időben kézmosásoktatáson résztvevő diákok Guinness világcsúcsának megdöntésére vállalkozott május 5-én, 10 órakor.

A kezdeményezésből iskolánk sem maradhatott ki, a rendezvényre az iskola tornatermében került sor.

Az órát tartó instruktor a védőnő: Horváth Istvánné volt, aki kivetítőn keresztül szemléltetve mutatta be a helyes kézmosást, interaktív módon bevonva a gyerekeket. A tanulók tüsszentőpályán, gumikesztyűn és papírzsebkendőn keresztül is megtapasztalhatták, hogyan terjednek a bacilusok és ezek továbbterjedését miként akadályozza meg a helyes kézmosás.
A világcsúcskísérlet szigorú szabályainak betartásában a nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal dolgozó segítettek, Komjátiné Mádl Margit és dr. Gécs Anita vezetésével.

Bogdán Gyuláné Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály Közegészségügyi – Járványügyi Szakügyintéző, mint felügyelő vett részt a rendezvényen. A fényképek és videófelvételek dr. Zseli József munkáját dicsérik. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével dr. Müller Cecília a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának vezetője.

kezmosas_oklevel

Kundra Lászlóné iskolánk igazgatója elmondta, hogy a teljes iskolai létszámmal való benevezésnek hármas oka is volt: Ha Magyarország világcsúcskísérletre készül, amihez mi is hozzájárulhatunk, akkor ott a helyünk. Az, hogy a gyerekek és felnőttek is megtanuljanak helyesen kezet mosni, megelőzve ezzel a betegségeket, az iskolai és munkahelyi hiányzásokat, ezt akár népgazdasági érdeknek is nevezhetjük. De a legfontosabb, hogy iskolánk a tanulás mellett minden olyan programot szívesen felvállal és megszervez, amely a személyiség- és közösségfejlesztést szolgálja.

KÉPEK