Beiskolázás – szakmaválasztás kizáró okai 2016

beiskolazaskizarookok

A beiskolázás orvos szakmai feltételei, kizáró okai

Tájékoztató
tanulók középiskolai beiskolázás előtti,
választott szakmára szóló egészségi alkalmasságáról

Tisztelt Szülők, Tanulók!

Az alábbi tájékoztatóval szeretnénk Önöknek segítséget nyújtani a szakközépiskolába, szakgimnáziumba felvételiző tanulók szakmaválasztásához, mielőtt a felvételi jelentkezésüket beadják.

A szakmai alkalmasság orvosi vizsgálatának meg kell előznie az iskolakezdést (beiskolázás előtti alkalmassági vizsgálat). A tanuló csak pozitív szakvélemény esetén iskolázható be. A szakmai alkalmasság orvosi vizsgálata minden szakképzési formára, közoktatási intézményre és tanulóra nézve kötelező. Mindezt a vonatkozó hatályos jogszabályok alapján végezzük. Az alkalmas minősítés nem zárja ki bizonyos feltételek előírását. (pl. szemüveg használat, zajvédelem, rendszeres szakorvosi gondozás).

Az alábbiakban felsorolt szempontokat vesszük figyelembe a szakmai alkalmasság orvosi vizsgálatánál:

  1. A pályaválasztó képes-e fizikai, szellemi és lelki képessége alapján a választott szakma elsajátítására?
  2. A meglevő betegsége, egészségi elváltozásainak romlása várható-e a szakma tartós végzése esetén?
  3. Van-e olyan egészségi elváltozása, amely baleseti vagy fertőzési veszélyt rejthet magában?

Szakorvosi vélemény
Járóbeteg szakellátás orvosának javaslata szükséges bizonyos kórképek és szakmák esetén (lásd a tájékoztató szakmák részében).

Első- és másodfokú vizsgálat
A szakmai alkalmasság vizsgálatát és véleményezését elsőfokon az iskolaorvos, másodfokon az OMÜI Ifjúsági és Egészségvédelmi Intézetének bizottsága végzi.

Szakmaváltás szükségessége
Szakmaváltoztatásra (pályamódosítás) leggyakrabban az időközben fellépő betegségek és balesetek miatt kerülhet sor, amelyet a fent említett jogszabály határoz meg.

Amennyiben személyesen szeretnék az iskolaorvosaink előzetes szakmai segítségét kérni, a
25 412-123-as telefonszámon időpont egyeztetést követően erre lehetőséget biztosítunk.

KIZÁRÓ OKOK ISMERTETÉSE
AZ ALKALMASSÁG ORVOSI VÉLEMÉNYEZÉSÉNÉL

DOKUMENTUM LETÖLTÉSE