Iskola

Beiskolázás – szakmaválasztás kizáró okai 2016

beiskolazaskizarookok

A beiskolázás orvos szakmai feltételei, kizáró okai

Tájékoztató
tanulók középiskolai beiskolázás előtti,
választott szakmára szóló egészségi alkalmasságáról

Tisztelt Szülők, Tanulók!

Az alábbi tájékoztatóval szeretnénk Önöknek segítséget nyújtani a szakközépiskolába, szakgimnáziumba felvételiző tanulók szakmaválasztásához, mielőtt a felvételi jelentkezésüket beadják.

A szakmai alkalmasság orvosi vizsgálatának meg kell előznie az iskolakezdést (beiskolázás előtti alkalmassági vizsgálat). A tanuló csak pozitív szakvélemény esetén iskolázható be. A szakmai alkalmasság orvosi vizsgálata minden szakképzési formára, közoktatási intézményre és tanulóra nézve kötelező. Mindezt a vonatkozó hatályos jogszabályok alapján végezzük. Az alkalmas minősítés nem zárja ki bizonyos feltételek előírását. (pl. szemüveg használat, zajvédelem, rendszeres szakorvosi gondozás).

Az alábbiakban felsorolt szempontokat vesszük figyelembe a szakmai alkalmasság orvosi vizsgálatánál:

 1. A pályaválasztó képes-e fizikai, szellemi és lelki képessége alapján a választott szakma elsajátítására?
 2. A meglevő betegsége, egészségi elváltozásainak romlása várható-e a szakma tartós végzése esetén?
 3. Van-e olyan egészségi elváltozása, amely baleseti vagy fertőzési veszélyt rejthet magában?

Szakorvosi vélemény
Járóbeteg szakellátás orvosának javaslata szükséges bizonyos kórképek és szakmák esetén (lásd a tájékoztató szakmák részében).

Első- és másodfokú vizsgálat
A szakmai alkalmasság vizsgálatát és véleményezését elsőfokon az iskolaorvos, másodfokon az OMÜI Ifjúsági és Egészségvédelmi Intézetének bizottsága végzi.

Szakmaváltás szükségessége
Szakmaváltoztatásra (pályamódosítás) leggyakrabban az időközben fellépő betegségek és balesetek miatt kerülhet sor, amelyet a fent említett jogszabály határoz meg.

Amennyiben személyesen szeretnék az iskolaorvosaink előzetes szakmai segítségét kérni, a
25 412-123-as telefonszámon időpont egyeztetést követően erre lehetőséget biztosítunk.

KIZÁRÓ OKOK ISMERTETÉSE
AZ ALKALMASSÁG ORVOSI VÉLEMÉNYEZÉSÉNÉL

DOKUMENTUM LETÖLTÉSE

Hétfőn is hidegcsomag

hidegcsomag
Kedves Gyerekek, Szülők!

Sajnos, egy váratlan meghibásodás miatt hétfőn sem lesz melegvíz, így ezen a napon is hidegcsomagot biztosítunk.

Megértő türelmüket köszönöm: Kundra Lászlóné

Nevezd el a művelődési házat és könyvtárat

épül a könyvtár – Pásztor Máté képe
további képek az építkezésről
Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzatának
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
Művelődési ház és könyvtár elnevezésére
A pályázat célja: Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata által megvalósított  Művelődési ház és a könyvtár épületének elnevezése.„Nevezd el a  művelődési házat és könyvtárat” – felhívással az önkormányzat célja az, hogy az intézményekhez méltó elnevezést találjon.Várunk minden kreatív, az épület és a benne folyó munka fontosságához méltó ötletet.
Pályázhatnak: magánszemélyek és a településen lévő civil szervezetek
Pályázat jellege: nyílt
A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot adatlapon kell benyújtani, mely igényelhető a könyvtárban, a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán, vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról. (www.nagyvenyim.hu)
A pályázatot zárt borítékban „Nevezd el a művelődési házat és könyvtárat” szövegrésszel kérjük benyújtani.
A pályázat leadásának helye: Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata   2421. Nagyvenyim, Fő utca 43.
A pályázat beérkezésének határideje: 2016.  június 16.  16.00 óra  (csütörtök)
A pályázat értékelése, elbírálása: A  képviselő-testület  2016. június 24-i ülésén, a pályázati adatlapok alapján történik.
Eredményhirdetés: a Képviselő- testület 2016. június 24-i  ülésén.
Pályázati adatlap könyvtár elnevezésére:
konyvtar_elnevezes_palyazati_adatlap.doc 
A nyertes pályázók jutalomban részesülnek! 

KELLO – tankönyvrendelés kényelmesen

tankonyvrendeles

Tisztelt Szülők!

2016-ban a Kello kényelmi szolgáltatásként bevezeti a szuloifelulet.kello.hu weboldalt. A web oldalon az iskolás diákok szülei:

 • megtekinthetik a gyermekük számára rendelendő tankönyveket
 • a tankönyvrendelés tételeit jóváhagyhatják vagy elutasíthatják – amennyiben a gyermekük fizetős státuszú
 • fizetési és számlázási módot választhatnak – amennyiben a gyermekük fizetős státuszú
 • megtekinthetik, és módosítási javaslatot adhatnak le gyermekük alap adataira (név, cím)
 • regisztrálhatnak szülőként, és több gyermekük adatait kezelhetik egy regisztrációval

Bővebb tájékoztató:

szuloi_felulet_felhasznaloi_kezikonyv.pdf

Véndiákok és pedagógusaik 2016-ban

Köszönet az együtt töltött délutánért!
2016_1996_003 2016_2006_003
2016_1966_004 2016_1976_004

Leendő elsőseink

elsosokiskola

2016/207-es tanév leendő elsőseinek névsora

Suligála 2016

gala

2016. április 22-én 16 órakor

SULIGÁLA,

amelyre minden érdeklődőt sok szeretettel várunk.

Véndiák

vendiak2016

Kedves Véndiák!

2016-ot írunk. Tantestületünk 2015-től elindította, és hagyománnyá tette iskolánkban, hogy minden év tavaszán egy közös találkozóra hívjuk azokat az osztályokat, akik az évszám utolsó jegyére végződő tanévben ballagtak el iskolánkból.

Hetedik alkalommal az 1956- 1966- 1976- 1986- 1996- 2006-ban végzett osztályok tanulóit hívjuk meg egy találkozóra:

2016. április 22-én, pénteken
16:00 órára
az iskola tornatermébe.

Először az iskola jelenlegi tanulói köszöntik a véndiákokat kedves műsorukkal. Ezután születésének 106. évfordulóján megkoszorúzzuk Molnár J. Frigyes egykori igazgatónk emléktábláját, majd végignézzük az iskolát. Ezt követően egy kis iskolai vendéglátás mellett az osztályok külön-külön, és akár együtt is feleleveníthetik a múlt kedves eseményeit.

Kérem, tiszteljen meg minket jelenlétével, és jelezze részvételi szándékát. Köszönjük.

Az Ön évfolyamának kapcsolattartója:

 • 1956: Keresztes Erzsébet
 • 1966: Fülöp Ilona
 • 1976: Molnár Márta
 • 1986: Vicai Erika
 • 1996: Györök Mónika
 • 2006: Pásztor Máté

Tisztelettel:

Kundra Lászlóné – igazgató

2016. január 01-től a tanulók biztosítása az ALLIANZ HUNGÁRIA biztosító intézetnél van

allianz-logo

A Magyar Állam képviseletében eljáró Nemzeti Fejlesztési Minisztérium egy évre, 2016. január 1. napjától december 31. napjáig terjedő időtartamra az Allianz Hungária Zrt.-vel. kötött szerződést annak érdekében, hogy az általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosításról szóló 119/2003. (VIII.14.) Kormányrendeletnek megfelelően biztosított korosztályba tartozó személyek a 3. életévük betöltésének napjától 18. életévük betöltésének napjáig államilag finanszírozott baleset-biztosítási védelemben részesüljenek.

Gyermekbaleset kapcsán a tanulók általános biztosítása:

biztositoszolgaltatasa

A törvényes képviselőnek kell bejelenteni két irattal

Megteheti személyesen, faxon, online.

Beiratkozás

beiratkozas

2016. április 14-én (csütörtökön) 8 órától 19 óráig

2016. április 15-én (pénteken) 8 órától 19 óráig

Hirdetmény – hirdetmeny_beiratkozas.pdf